Viime vuoden valtuustoaloitteet käsiteltiin loppuun
-5.5.2014 17:05:00-

Puolangan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen viime vuonna annettujen valtuustoaloitteiden päätöksistä seitsemän puheenvuoron jälkeen viime viikon tiistaina.
Vuonna 2013 annettiin kolme valtuustoaloitetta. Ensimmäisen kirjallisen valtuustoaloitteen jätti Aarre Väisänen koskien perusturvalautakunnan perustamista. Toinen valtuustoaloite koski Juha Hiltusen jättämää kirjallista valtuustoaloitetta Puolangan lukion markkinoinnista ja kolmas Erkki Moilasen marraskuussa kirjallisesti jättämää valtuustoaloitetta luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden alentamisesta.
Elokuussa 2013 kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että Väisäsen aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyisessä tuottamisjärjestelmässä luottamushenkilötoimielimen päätettäväksi tulevien asioiden määrä on niin vähäinen, että erillisen lautakunnan perustaminen ei ole tarpeen.
Hiltusen jättämä valtuustoaloite Puolangan lukion markkinoinnista siirrettiin kunnanhallituksen toimesta sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Joulukuussa sivistyslautakunta päätti kartoittaa markkinointiyhteistyötä filiaalilukioiden, eli Puolangan lisäksi Suomussalmen ja Paltamon lukioiden kesken.
Lukioilla on oma markkinointisuunnitelmansa. Puolangan lukio kävi markkinoimassa oppilaitosta Hyrynsalmella alkuvuodesta. Lukiota markkinoidaan Puolangan kunnan uuden strategian mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisessa markkinointisuunnitelmassa.
Moilasen aloitteeseen luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden alentamisesta todettiin, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on tarkistettu kunnassa valtuustokausittain neljän vuoden välein valtuustokauden lopussa siten, että vanha valtuusto on päättänyt palkkioista ja korvauksista ennen uuden valtuuston toimikauden alkua.
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Aarre Väisäsen ja Juha Hiltusen jättämien valtuustoaloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnanhallitus esitti valtuustolle, että Erkki Moilasen valtuustoaloite ei anna aihetta muuttaa luottamushenkilöiden palkkiosäätöä. bValtuusto hyväksyi esityksen, ja vuoden 2013 valtuustoaloitteet on loppuun käsitelty.
Puolanka-lehti 7.5.2014

Marika Sutinen