Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta tukea, tietoa ja vinkkejä liikunnanohjaukseen
-28.5.2014 12:51:00-

Kainuun Liikunta on järjestänyt Puolangalla kevään aikana ykköstason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 50 tuntia kestävät yleisopinnot. Opinnot valmistavat opiskelijoita toimimaan urheiluseuroissa lasten ja nuorten kasvattajina sekä ohjaamaan lahjakkuuksia huippu-urheilu-uralle.
Koulutuksen johtotähtenä on ajatus yksittäisen harjoituskerran laadukkaasta toteuttamisesta. Samalla kurssille osallistuville eri lajien ja seurojen valmentajille tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen.
Kahdestatoista opintokerrasta koostuva koulutus sisältää tiiviitä kokonaisuuksia muun muassa harjoittelun suunnittelusta, ihmisen elinjärjestelmistä, lasten herkkyyskausien huomioinnista sekä psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista harjoittelussa.
Ohjaajakoulutus rakentuu monipuolisen harjoittelun, kannustavan ilmapiirin, liikunnallisen elämäntavan ja turvallisen harjoitustilanteen ympärille.
Puolangalla koulutusta on vetänyt Kainuun Liikunnan seurakehittäjä Tuomas Karjalainen, jonka vastuulle kuuluu valmentaja- ja ohjaajakoulutusten lisäksi yleisen seuratoiminnan tuki. Koulutukseen on osallistunut Kainuun alueella yhteensä noin sata henkilöä. Puolangalla osallistujia oli kuusi.
- Kyllä tällä koulutuksella on ollut kysyntää varsinkin, kun se tuodaan tällä tavalla lähelle. Jos koulutus järjestetään jossakin kauempana toisella paikkakunnalla, monella kynnys osallistua nousee. Puolangan kunta on ollut aktiivisesti mukana järjestelyissä, Tuomas Karjalainen kertoi.
Aiheesta enemmän 28.5. Puolanka-lehdessä.

Merja Kyllönen