Puolankainfo

Puolangalle 180 hirvenkaatolupaa
-19.8.2014 14:46:00-

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1595 hirvenpyyntilupaa Kainuun alueelle. Lupamäärä väheni edellisvuodesta kolmellasadalla. Eniten lupamäärät putosivat Kuhmossa, ja Hyrynsalmen ja Ristijärven alueilla luvat vähenivät noin kolmanneksen.
Puolangalla lupamäärät sen sijaan nousivat lähes puolella. Syksyllä 2013 pyyntiluvansaajia oli 14 ja lupa oli 95 hirven kaatoon, kun tänä syksynä pyyntiluvansaajia on 19 ja lupia 180.
Hirvien pyytämistä on rajoitettu Puolangalla pyyntilupiin määrätyn aikuisehdon myötä. Vasaverotus on 55 prosenttia, eli vasan lupia on 100 ja aikuisten lupia 80.
- Aikuisehdolla turvataan hirvikannan rakenne. Tavoitteena on saada kanta edelleen nousemaan pikkuhiljaa, Puolangan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jalo Karhu kertoo.
Kannan nousuun saaminen edellyttää, että metsästettäessä säästettäisiin naaraita ja parhaassa iässä olevia uroksia. Riistanhoitoyhdistys suosittaa, että metsästys kohdentuisi nuoriin yksilöihin ja ainakin alussa kaksoisvasoista toinen säästettäisiin.
Puolangalla on tänä syksynä 883 hyväksyttyä ampujaa, kun otetaan huomioon kaikki luvanhakijat. Määrä on pysynyt jokseenkin samana edellisvuoteen verrattuna, mutta isojen lupamäärien vuosista ampujien määrä on laskenut noin neljälläsadalla.
Varsinaisen metsästyskauden aloitti sepelkyyhkyn metsästys elokuun 10. päivänä. Vesilinnun- ja karhunmetsästys alkavat 20.8., ja samana päivänä päättyy koirien kiinnipitoaika. Syyskuun alussa liikkeelle pääsevät jäniksenmetsästäjät, ja syyskuun 10. päivä lintujenmetsästys laajenee metsäkanalintuihin.
Metsähanhenmetsästys kiellettiin koko maassa alkavalla kaudella kannan elvyttämiseksi, ja se vaikuttanee myös puolankalaisten lintujen metsästysintoon: onhan metsähanhenmetsästys perinteisesti Pohjois-Suomen pesimäalueilla arvostettu ja vaativa metsästysmuoto.
- Puolangan metsästetyin lintu on kaikesta huolimatta teeri, Jalo Karhu kertoo.
Viime aikoina on puhuttu teerikannan romahtamisesta, mutta kysymysmerkki on, kuinka luotettavan kuvan kuluneen kesän riistakolmiolaskennat antavat.

Marika Sutinen, kuva Kari Sutinen