TE-toimiston palvelut liipaisimella Puolangalla
-1.9.2014 15:09:00-

Kainuun TE-toimiston Puolangan-toimipaikan toiminta on vaakalaudalla. TE-toimistoa hallinnoiva Kainuun ELY-keskus käsittelee parhaillaan TE-toimiston toimipaikkaverkkoa. ELY-keskus esittää paitsi Puolangan myös Vaalan ja Sotkamon toimipaikkojen sulkemista.    
Toimistopalvelut tuotettaisiin jatkossa puhelinpalveluna, verkossa, kasvotusten muissa TE-toimiston toimipaikoissa sekä moniammatillisena yhteispalveluna. Muutos on määrä toteuttaa vuoden 2015 kuluessa.
Esityksensä uudesta toimipaikkaverkosta ELY-keskus perustaa muun muassa siihen, ettei TE-toimistojen toimintamäärärahoitus jatkossa mahdollista jatkossa nykyisen henkilöstömäärän ja toimipaikkaverkoston ylläpitämistä.
Lisäksi merkittävä osa asiakaspalvelusta hoituu puhelinpalvelun ja verkon kautta, ja palveluita on mahdollista käyttää ympäri vuorokauden.
Lakkauttamisesitys on ollut lausunnoilla Kainuun liitossa ja kunnissa. Syksyllä asian käsittely alkaa edetä ELY-johtoisesti, sanoo Kainuun TE-toimiston johtaja Tiina Veijola.
- En ole vielä seikkaperäisesti perehtynyt lausuntoihin, mutta kaikissa on sellainen viesti, että jos TE-toimiston palvelut  paikkakunnalla lopetetaan, niin ainakin asiointipäivä säilytettäisiin. Tietenkin ensisijainen toive on, ettei omaa toimistoa lakkautettaisi, Veijola toteaa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Peltola muistuttaa, että TE-toimiston sulkeminen heikentää paitsi henkilöasiakkaiden myös yrittäjien palveluiden saatavuutta.
Jos asiakkaalla on tilanteestaan epäselvyyttä jo alavalinnoista tai kuntoutumistarpeista alkaen, Peltolan mielestä etäasioinnilla tilanteeseen ei tule selvyyttä.
Oma lukunsa on se, kenellä on mahdollisuuksia lähteä palveluiden perään matkojen päähän.
- Sehän tässä on pelkona, että jos TE-toimiston palvelut viedään, niin kuinka pitkään Kela toimii enää sen jälkeen, Peltola viittaa Puolangalla toimivaan TE-toimiston ja Kelan yhteispalvelupisteeseen.
Lue enemmän 3.9. Puolanka-lehdestä.

Maria Kyllönen