Attendo sai kiitettävän arvosanan puolankalaisilta
-16.9.2014 13:46:00-

Promenade Research’in toteuttamasta asiakastutkimuksesta selviää, että Puolangan kuntalaiset ovat tyytyväisiä Attendon palveluihin.
Asiakastutkimus toteutettiin 17.3. - 16.4. noin 210 Attendon toimipaikassa. Koko tutkimuksen vastaajamäärä oli 7 679.
Tutkimuksessa kartoitettiin palvelujen laatua ja saatavuutta. Arviointiasteikko ulottui välille 1 - 5. Parhaimman arvosanan antoi Puolanka, jolta Attendo sai arvosanakseen 4.7.
Paperilomakkeella toteutettu kysely kohdentui Puolangalla seuraaviin yksikköihin: terveyskeskus, työterveyshuolto, hammashoitola sekä mielenterveys- ja päihdeyksikkö. Lisäksi kyselyn piiriin kuuluivat Toimintakeskus Vihlakka, kotihoito, vuodeosasto, Koivuranta sekä perhetyö.
Kyselylomakkeet räätälöitiin jokaiseen yksikköön sopivaksi yksiköiden toiminnan luonteen erilaisuuden vuoksi. Esimerkiksi terveyskeskuksessa kysyttiin, kuinka helposti sai ajan, saiko ystävällistä palvelua, kuinka tyytyväinen oli palveluun ja olivatko jatkohoitoa koskevat ohjeet selvät.
- Erityisen korkeat arvosanat tulivat terveyskeskukselle ja työterveyshuollolle. Avopalautteissa oli hyvin paljon kommentteja ystävällisestä palvelusta, kuntaturvajohtaja Virpi Holmqvist kertoo tuloksista.
Kuntapäättäjät ovat tyytyväisiä, sillä kuntalaisten edellisen kerran antamat silloinkin kiitettävät kokonaisarvosanat ovat joko nousseet tai pysyneet samoina. Edellisvuoden tutkimuksessa puolankalaisten antama arvosana oli 4,3.
Erityiskiitoksen saavat kaikki vastaanottopalvelut, joiden saavutettavuus on parantunut aikaisempaan verrattuna. Akuuttivuodeosaston sekä 70 - 150 kilometrin päähän siirrettyjen vanhusten paluu kuntakeskukseen saa kiitosta hoidettavilta ja omaisilta.
Lue enemmän 17.9. Puolanka-lehdestä.

Marika Sutinen