Metsästyksen yhteisvalvontaa tehostetaan
-24.9.2014 07:00:00-

Kainuussa aloitettiin vuosi sitten metsästyksen yhteisvalvonta, jota laajennetaan hyvien kokemusten myötä tänä syksynä. Valvojien yhteispartiot kiertävät kaikkiaan 12 riistanhoitoyhdistyksen alueella. Mukana yhteisvalvonnassa ovat Metsähallituksen erävalvonta, riistanhoitoyhdistys, poliisi ja rajavartiolaitos.
Tänä syksynä metsästyksenvalvonta aloitettiin 10. syyskuuta, ja sitä jatketaan koko metsästyskauden ajan. Valvontaa tehostetaan erityisesti hirvenmetsästyksen alkaessa ja linnunmetsästyksen loppuessa.
Partiot liikkuvat kahden tai kolmen henkilön ryhmissä. Yhteispartioiden hyöty on osaamisen yhdistämisessä: mukana on ammattivalvoja Metsähallituksesta ja paikalliset alueet tunteva riistanhoitoyhdistyksen valvoja. Yhteisvalvonta on tehokas keino vastata riistanhoitoyhdistysten valvontavelvoitteeseen. Sillä voidaan myös lisätä valvontaa sellaisilla alueilla, joilla sitä on ollut vaikea toteuttaa aikaisemmin.
Valvontatilanteessa kiinnitetään erityishuomiota varsinaiseen metsästystapahtumaan. Sen lisäksi metsästäjiltä tarkastetaan asianmukaiset luvat sekä aseen kuljetus- ja säilytystapa. Hirvenmetsästyksen yhteydessä valvojat kiinnittävät huomiota myös metsästysasujen väreihin huomiovärin vaihduttua punaisesta oranssiksi.
Ylä-Kainuun alueella liikkuvilla valvojilla ei ole varsinaisia kuntarajoja. Samalle päivälle he voivat ajaa esimerkiksi Suomussalmelta Pesiön kautta Joukokylään ja Suolijärvelle, ja palata Näljängän kautta takaisin. Riistanhoitoyhdistyksen ja Metsähallituksen valvojien valvonta-alueet suunnitellaan etukäteen, joten kyse ei ole summittaisesta toiminnasta. Lisäksi poliisi suorittaa valvontaa erikseen itse kohdentamillaan alueilla.
Aiheesta enemmän 24.9. Puolanka-lehdessä.

Marika Sutinen