Uudistuvat sotepalvelut syynissä valtuustossa
-14.10.2014 12:50:00-

Kunnanvaltuusto piti syksyn ensimmäisen kokouksensa maanantaina. Esityslistalla olivat lausunto lakiluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 ja vuoden 2014 talousarvion muuttaminen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausunnot lakiluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Lailla säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lisäksi rahoitus sekä palvelujen tuottaminen, kehittäminen, ohjaus ja valvonta. Laki on tulossa voimaan vuonna 2015 ja lain mukainen toiminta alkaa 1.1.2017.
- Monta ongelmaa tässä on ennen kuin tämä eduskunnan läpäisee, mutta ne kuullaan myöhemmin eduskunnan taholta. Tässä yhteydessä meidän on annettava lausunto siitä luonnoksesta, mikä meillä on olemassa, kommentoi kunnanjohtaja Seppo Rajala lakiluonnospakettia.
Rajala luonnehti pakettia kiireellä tehdyksi.
- Tämä näyttää nyt enemmän puitelailta eli hyvältä aikomukselta tehdä jonkin näköisiä määräyksiä tähän maahan siitä, miten nämä soteasiat hallinnoidaan jatkossa.
Yksityiskohdat ovat vielä suurilta osin auki. Ne on jätetty viiden sotealueen nelivuotiskausittain tehtävien järjestämispäätösten varaan.
Kunnanjohtaja korosti, että tämänhetkisen tulkinnan mukaan Puolangan nykyinen sopimus siirtyisi soteuudistuksen alle sellaisenaan, koska se on tehty ennen lain voimaantuloa.
Uudistuneet sotepalvelut sisältäisivät kuntalaisten näkökulmasta sähköiset palvelut, kotiin tarjottavat palvelut, liikkuvat palvelut ja lähellä tarjottavat palvelut. Lähipalveluista nimenä puhumisen sijaan Rajala puhuisi mieluummin palvelujen saavutettavuudesta, eli miten asiakas saa palvelut mahdollisimman nopeasti itselleen.
Valtuuston kokousasiaa enemmän 15.10. Puolanka-lehdessä.
Lausunto soteluonnoksesta on kokonaisuudessaan luettavana puolankainfossa.

Marika Sutinen, kuva Tuomo Seppänen