Puolangan tuloveroprosentti noussee
-31.10.2014 09:20:00-

Kunnanhallitus päätti torstaisessa kokouksessaan esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2015 määrätään 21,50. Tuloveroprosentti on Puolangalla tällä hetkellä 21.
Puolangan kunnan valtionosuudet vuodelle 2015 alenevat noin 1,7 veroprosentin verran. Verotulojen ei arvioida kasvavan. Hallintokuntien talousarvion laadintaohjeeksi on annettu vuoden 2013 tilinpäätöstaso. Tästä huolimatta vuoden 2015 talousarvio ei ole vielä tasapainossa.
Vuodelle 2014 on verotuksessa Puolangan kunnalle määrätty ansiotuloista maksettavaksi 6 702 049 euroa veroa. Viime vuonna kyseinen luku oli 6 139 656 euroa. Yhden veroprosentin vaikutus kunnan verotuloihin on noin 300 000 euroa.