Ennakkoäänestys sai seurakuntalaiset liikkeelle
-4.11.2014 13:04:00-

- Seurakuntavaalien ennakkoäänestys sai äänestäjät kohtuullisen mukavasti liikkeelle, toimistosihteeri Anna-Maija Korkatti totesi.
- Äänioikeutettuja on 2289 ja heistä 387 äänesti ennakkoon. Äänestysprosentiksi tulee silloin 16,9, Korkatti summasi.
Ennakkoäänestys Puolangalla oli vilkkainta muihin Kainuun seurakuntiin verrattuna. Edellisten, vuoden 2010 vaalien ennakkoäänestyksen tulokseen - äänestysprosentti 17,2 - nähden ääniuurnille kuitenkin riennettiin hienokseltaan vähemmän.
Aiheesta enemmän 5.11. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen