Puolangan kunnalle kehotus käsitellä toimeentulotukihakemukset määräajoissa
-14.11.2014 15:20:00-

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on antanut Puolangan kunnalle kehotuksen käsitellä toimeentulotukihakemukset määräajoissa.
Samanlaisen kehotuksen ovat saaneet myös Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pyhännän kunta. Päätökset on annettu toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallisen valvonnan tuloksena.
PSAVI on myös antanut Kainuun sote-kuntayhtymälle määräyksen saattaa toimeentulotukihakemusten käsittelyajat toimeentulotukilain mukaisiksi. PSAVI on 30.10. antamissa päätöksissään velvoittanut Kainuun sote-kuntayhtymää sekä Oulun kaupunkia saattamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajat toimeentulotukilain 14 a §:n mukaisiksi 31.3.2015 mennessä.
Velvoitteessa PSAVI määrää myös huolehtimaan siitä, että toimeentulotukihakemusten käsittelyajat myös tulevaisuudessa toteutuvat lain mukaisesti. Kainuun sote-kuntayhtymän ja Oulun kaupungin on annettava aluehallintovirastolle 30.4. mennessä selvitys, miten toimeentulotukilain mukainen hakemusten käsittely on saatettu lain edellyttämälle tasolle.
Aiheesta 19.11. Puolanka-lehdessä.