Karhusaalis oli valtakunnallisesti edellisvuotta pienempi
-18.11.2014 15:08:00-

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella Suomessa saatiin saaliiksi 117 karhua, mikä on kahdeksan vähemmän kuin vuosi sitten. Saaliista 44 karhua saatiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueelta.
Puolangalla saatiin saaliiksi yksi karhu. Karhun kaatoi suomussalmelainen Kimmo Holappa, joka ampui yli satakiloisen naaraskarhun Suolijärvellä Honkajylkyssä.
Puolangan, Ristijärven ja Paltamon yhteislupa-alueelle ei saatu yhtään poikkeuslupaa, joten Puolangan tämänsyksyiset karhunkaatoluvat sisältyivät poronhoitoalueen kiintiölupiin. Läntisen poronhoitoalueen 12 karhun kiintiö täyttyi heti ensilumien tultua syyskuun lopulla. Myös itäisen poronhoitoalueen 30 lupaa täyttyivät nopeasti.
Jahdin loppuvaiheessa kaadettiin lisäksi kaksi karhua, jotka luetaan kuitenkin kiintiöön kuuluvaksi.
Karhukanta on kasvussa erityisesti itärajan tuntumassa.
- Kuhmossa on tehty kuluvan vuoden aikana 305 kirjattua karhuhavaintoa, kertoi Puolangan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jalo Karhu.
Puolangalla on tehty kuluvana vuonna 24 kirjattua karhuhavaintoa, jotka painottuvat pääosin Puolangan itäosaan. Jalo Karhu muistutti, että karhuhavainnoista ilmoittaminen petoyhdyshenkilöille on erityisen tärkeää siksi, että poikkeuslupien myöntäminen perustuu suurilta osin tehtyihin havaintoihin.
Karhunpyynnistä enemmän 19.11. Puolanka-lehdessä.

Marika Sutinen