Hyvä johtaminen ja muu seuratoiminta puhuttivat Liike-hankkeen koulutuksessa
-19.11.2014 07:00:00-

Puolanka on mukana maaliskuussa alkaneessa Liike- eli Liikunnasta elinvoimaa maaseudulle -hankkeessa. Sen tarkoituksena on kehittää Ylä-Kainuun liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita.
Puolangalla on järjestetty myös erilaisia seuratoimijoille räätälöityjä koulutuksia, jotka ovat pureutuneet esimerkiksi verotukseen ja urheiluseurojen toimivaan tiedotukseen sekä hallintoon. Viime viikon tiistaina Honkavaarassa pidetty Urheilun johtaminen hyvässä seurassa -koulutuskin oli hankkeen järjestämä.
- Nämä kaikki ovat verrattain uusia koulutuksia, koulutuksen pitänyt Tuomas Karjalainen kertoi.
Koulutuksessa käytiin läpi hyvän seurajohtamisen elementtejä: hyvässä urheiluseurassa asetetut tavoitteet toteutuvat, yleinen aktiivisuustaso on hyvä ja osaksi juuri näiden asioiden turvin pystytään turvaamaan urheiluseuroille olennainen jatkuvuus.
Tuomas Karjalainen huomautti, että osa toimivaa urheiluseuraa on myös sujuva toimintajärjestelmä: esimerkiksi toimintakäsikirja, johon on merkitty seuran pitkäaikaiset tavoitteet. Samassa yhteydessä olisi myös hyvä määritellä ja kirjata ylös eri seuratoimijoiden roolit.  
Olennaista on, että toimintasuunnitelma tulisi tehdä pidemmälle tähtäimelle kuin muutaman vuoden päähän.
- Hyvä seurajohtaminen turvaa jatkuvuutta ja tulevaisuutta, Karjalainen totesi.
Aiheesta enemmän 19.11. Puolanka-lehdessä.

Laura Heikkinen