Puolanka on voittamassa sote-uudistuksessa
-9.12.2014 16:10:00-

Puolangan kunta näyttää ensimmäisten laskelmien perusteella kuuluvan kuntiin, jotka pärjäävät sote-uudistuksen talouslaskelmissa hyvin. Uudessa sosiaali- ja terveysministeriön laskentamallissa Puolangan kunnan sote-kustannukset ovat 4,174 euroa asukasta kohden, kun todelliset sote-menot ovat 4,689 euroa asukasta kohden. Tämän laskelman mukaan Puolangan kunnan rahoitusosuus pitäisi olla 514 euroa/asukas vähemmän kuin nyt.
Koko tuota summaa kunta ei saa käytettäväkseen, sillä sekä lisää maksavien että saavien kuntien rahoitusleikkurirajaksi on määritelty 400 euroa asukasta kohden.
Laskennan perusteena on käytetty mallia, jossa kunnan ikärakenteen ja sairastavuuden osuus on 80 prosenttia ja asukasluku 20 prosenttia. Sote-kustannusten laskelma perustuu kuntien vuosien 2011 - 2013 keskimääräisen kustannustason mukaan.
Puolangan kunnanjohtaja Seppo Rajala on luonnollisesti tyytyväinen kunnan rahoitusosuuteen. Hän muistuttaa kuitenkin, että rahoitusosuus on alustava ja sen on tarkoitus astua voimaan portaittain vuoden 2017 alusta, joten vuosina 2015 ja 2016 sillä ei ole vaikutusta kunnan talouteen.
- Lokakuussa arvelin, että kunnan maksuosuus olisi jossain miinus kolmen ja plus yhden miljoonan euron haarukassa. Nyt tämä näyttää näillä laskelmilla päätyvän reilun miljoonan euron plusmerkkiseen lukuun, Rajala sanoo.
Aiheesta enemmän 10.12. Puolanka-lehdessä.

Tuomo Seppänen