Tekninen toimi panostaa energia-asioihin ja kiinteistökartoitukseen
-10.2.2015 20:00:00-

Teknisellä osastolla on käsillä työteliäs vuosi. Työkokonaisuuksista kuntalaisille näkyvin lienee terveyskeskustyömaan ja sen pihatöiden loppuun saattaminen. Urakkaan on osoitettu 250 000 euron määräraha.
Vanhan terveyskeskuksen purku-urakka on saatu vastikään päätökseen. Terveyskeskuksen ja Mäntykodin välistä yhdyskäytävää ryhdytään teknisen johtajan Leila Holapan mukaan rakentamaan toukokuun maissa.
Yhdyskäytävän valmistuttua päästään kesällä varsinaisiin pihatöihin, joiden yhteydessä terveyskeskuksen järvenpuoleiselle sivulle tehdään parkkipaikka.
- Kun siihen liittyvät asfaltointihommat alkavat, pyritään samalla tekemään mahdollisimman paljon muita paikkauskorjauksia kylällä, osastopäällikkö Ismo Moilanen lisää.
Kirkonkylän kaukolämpöverkossa hakekattila on uusimisen tarpeessa. Hakekattilan uusimista ryhdytään selvittämään laajemmassa hankkeessa, johon sisältynee varalämpökattilan rakentaminen Pölläniemeen ja ehkä myös kaukolämmön rakentaminen Paljakkaan.
Matkailun kannalta olennaisimpia urakoita on Puolangan alueen opastetaulujen uusiminen, jossa siniset opasteet korvataan ruskeilla. Työ alkaa kevättalvella ja valmistuu juhannukseen mennessä.
Teknisellä osastolla on vuoden kuluessa hoidettavanaan myös useita pienempiä työkohteita: muun muassa Askanmäen kotiseututalon, Kukkulan ja vanhan paloaseman pärekatot sekä Lääkäririvin ikkunoiden uusiminen. Suolijärven entisellä koululla on edessä ulkovuorauksen kunnostaminen ja maalaaminen.
Investointisuunnitelman ohessa tekninen osasto toteuttaa kiinteistösuunnitelmaa peruskorjattavista, remontoitavista ja myytävistä kiinteistöistä.
- Tämä käsittää todella paljon työtä ja tarkoittaa, että kaikkien kunnan ja taloyhtiön omistamien kiinteistöjen kunto pitää kartoittaa. Energia-asioihin kiinnitetään huomiota ja se on kokonaisuus, jota viedään koko ajan eteenpäin. Se työ ei pääty koskaan näillä kiinteistökannoilla, Leila Holappa ja Ismo Moilanen toteavat.
Lue enemmän 11.2. Puolanka-lehdestä.

Maria Kyllönen