Kainuun kalasääsken seuranta- ja suojeluhanke etenee myötätuulessa
-14.3.2015 08:00:00-

Vuonna 2008 aloitettu kalasääsken seuranta- ja suojeluhanke jatkuu Kainuussa täydellä teholla. Sääksisäätiön, Luonnontieteen keskusmuseon ja paikallisten toimijoiden yhteistyössä luotsaama projekti on edennyt suotuisasti, sillä sekä poikasrengastukset että reviirien tarkastusmäärät ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti.
Selvitysten perusteella sääksipareja esiintyy Kainuussa keskimääräisesti verrattuna muuhun Suomeen, vaikka Kainuussa on sisävesiä suhteellisesti vähemmän kuin muualla maassa. Vuonna 2014 Kainuussa tarkastettiin noin 150 sääksireviiriä, joista varmasti asuttuja oli noin 90. Poikasia rengastettiin yhteensä 124.
- Suurin osa alueen poikasista rengastetaan erityisellä lukurenkaalla, jonka avulla sääkset voidaan tunnistaa yksilöllisesti kaukoputkien ja kameroiden avulla, kertoo sääksihanketta johtava paltamolainen biologi Vesa Hyyryläinen.
Monia Kainuussa merkittyjä värirenkaallisia kalasääskiä onkin havaittu viime vuosina eri puolilla Eurooppaa sekä Afrikassa.
Sääksihankkeen käytännön toteutuksesta on vastannut pääosin Vesa Hyyryläinen vaimonsa Heljä Pylvänäisen kanssa.
Sääksen muuttoreittejä ja muuton aikatauluja on jo kauan selvitetty rengastuksen avulla. Uutena tutkimusmenetelmänä on viime aikoina otettu käyttöön sääksien satelliittiseuranta, jonka avulla on lyhyessä ajassa selvinnyt monia uusia sääksen elämän yksityiskohtia.
- Jaska-sääksen syysmuuttoa seurattiin lähettimen avulla halki Euroopan Afrikan Gaboniin, jossa lintu viettää talvikuukaudet. Jaska on näin ollen ensimmäinen kainuulainen kalasääski, jonka muuttomatka tunnetaan tarkasti, Hyyryläinen sanoo.  
Tänä vuonna lähetinprojektia jatketaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Vesa Hyyryläisen mukaan tulevalla pesintäkaudella on tavoitteena asentaa lähettimet muutamalle uudelle sääkselle. Näiden lähetinlintujen avulla sääksien lennoista pyritään keräämään tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa tuulivoimarakentamisen yhteydessä. Lintujen muuttoa voi seurata Luonnontieteen museon sivuilta.
Sääksihankkeesta voit lukea enemmän 11.3. Puolanka-lehdestä.

Laura Heikkinen, kuva Heljä Pylvänäinen