Lomarakentaminen käynnistyy Paljakassa
-21.5.2015 16:00:00-

Lomarakentaminen Paljakassa on käynnistymässä lähitulevaisuudessa. Puolangan kunnanhallitus hyväksyi toissa viikolla kaupan, jossa Puolangan kunta myy Paljakka Ski Villas Oy:lle tontteja rinnekeskuksen ydinalueelta.
Tontit sijaitsevat Tonkopuron asemakaava-alueella, ja kunta toimittaa myydyille tonteille rakennettaville rakennuksille kaukolämpöliittymän ilman liittymismaksua.
Kaupan ehtona on, että rakennuspaikalle tulee rakentaa vähintään 700 kerrosneliömetriä vapaa-ajanhuoneistoja vuoden 2016 loppuun mennessä.
Toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä ei vielä viime viikolla halunnut kommentoida kaupantekoa ja rakentamissuunnitelmia.
- Kunta ryhtyy tekemään Paljakan ydinalueelle kaukolämpöverkon ja bioenergialla toimivan lämpökeskuksen. Myös Paljakkatalon ja hotellin energiankäyttöä tehostetaan. Tällä tavalla monta asiaa kirkastuu alueen käytön näkökulmasta, elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen kertoo Paljakan kehitysnäkymistä.
Tapahtuneet ratkaisut tukevat Paljakan alueen kehittämissuunnitelmaa, jonka avulla päivitetään Paljakka masterplan.
Yhdeksi kehittämisen painopisteistä on otettu myös Paljakkatalo, jota tulee Kanniaisen mukaan ryhtyä kehittämään kokonaan uudelle konseptille.
Kehittämissuunnitelman tavoitteena on myös lisätä alueen majoituskapasiteettia, ja rakentamista aiotaan vauhdittaa määräaikaisella tonttikampanjalla. Tonkopuron uusimman asemakaavan mukaiset rakennuspaikat myydään 5000 euron kauppahinnalla, RM-rakennuspaikat 2000 eurolla ja RA-rakennuspaikat 1000 eurolla.
Kunnan myymien rakennuspaikkojen osalta kauppahintoihin sisältyvät vesi- ja viemärilaitoksen ja kaukolämmön liittymismaksut. Muiden rakennuspaikkojen osalta vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksu on sata euroa.
Aiheesta lisää 20.5. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen