Lentolannoitus helpottaa suometsän lannoitusta
-30.7.2015 09:00:00-

Toissa viikon tiistaina Vihajärvellä Veroahontien varrella olevia metsämaita terveyslannoitettiin helikopterin avustuksella. Kyseessä on OTSO Metsäpalveluiden suunnittelema ja toteuttama kolmen maanomistajan maille kohdistuva hanke, jonka käytännön työstä vastasi aliurakoitsija Forest Vital oy. Toimenpiteellä pyritään parantamaan ravinnehäiriöstä kärsivien suometsäalueiden puuston kasvua.
Hyvä metsän kasvu tarvitsee maaperän, jossa on sopivassa suhteessa vettä ja ravinteita. Ravinteista kasvuun vaikuttavat eniten typpi, fosfori ja kalium. Jonkin näistä uupuessa metsään kehittyy ravinnehäiriö, joka voi näkyä neulasten kellastumisena ja vuosikasvun heikkenemisenä.
Suometsän ongelmana on useimmiten runsas typpi sekä fosforin ja kaliumin puute. Tällöin sopiva lannoite on puutuhka, joka sisältää typpeä lukuunottamatta kaikkia muita puulle tärkeitä ravinteita. Metsien lannoitukseen sopivaa puutuhkaa syntyy metsäteollisuuden sivutuotteena puun, turpeen tai peltobiomassojen poltossa.
OTSO Metsäpalveluiden metsäpalveluesimies Paavo Sutinen esitteli viime viikon tiistaina lentolannoituksen etuja.
- Maalevitykseen verrattuna lentolannoituksen etu on se, että helikopterilla levitys voidaan tehdä myös kesäaikaan, Sutinen kertoi.
Lisää lentolannoituksesta Puolanka-lehdessä 29.7.

Lauri Moilanen