Vankilatyö on Arvon ja Helgan kutsumustehtävä
-2.10.2015 09:24:00-

Luterilaisen kirkon keväällä 2015 julkaisemasta vankilatyöraportista käy ilmi, että helluntaiseurakuntiin kuuluvia vankilalähettejä on yhteensä 88, joista on miehiä 66  ja naisia 22 . Vankilaläheteistä  60 on entisiä vankeja. Lisäksi vankilatyöhön osallistuu useita kymmeniä avustajia.
Puolangalta 16 sitten poismuuttaneet ja nykyään Kajaanissa asuvat Arvo ja Helga Moilanen ovat toimineet vankilalähetteinä Pelson ja Sukevan vankiloissa 15 vuotta. Vankilavierailuja he ovat tehneet molempiin kohteisiin keskimäärin kerran kuukaudessa.
- Vankilatyömme alkoi Pelsolla musiikkiin liittyvästä tarpeesta, kun erään vankilalähetin avuksi  kyseltiin soittotaitoista henkilöä. Vastasin pyyntöön myöntävästi, Arvo Moilanen muistelee.
-  Muutamien käyntikertojen jälkeen monimuotoinen työ olikin vetänyt meidät molemmat siinä määrin mukaansa, että päätimme anoa ja saimme viralliset toimiluvat. Myönnetyissä luvissa on määritelty työhön liittyvät tarkat toimintaohjeet.  
Vierailujen järjestämisajoista vastaa Pelsolla lähinnä vankilan diakoni ja Sukevalla vankilan pastori. Yhteistyö on Moilasten kertoman mukaan ollut erittäin joustavaa, suorastaan kiitettävää myös vanginvartijoiden ja muun henkilöstön kanssa.
- Menemme vierailuille avoimin sydämin vankilan järjestyssääntöjä kunnioittaen.  Viime vuosina sellivierailut eivät ole enää olleet mahdollisia, Moilaset sanovat.
- Vankien tapaaminen keskittyy lähinnä hartaustilaisuuksiin, joissa on avoin ilmapiiri. Laulamme yhdessä vankien toivomia lauluja ja koetamme vastata puheenvuorojen lomassa heidän esittämiinsä  kysymyksiin. Myös henkilökohtaisten rukousaiheiden käsittelylle varataan oma aikansa loppurukouksen yhteydessä.
Lue enemmän 7.10. Puolanka-lehdestä.

Rauni Räisänen, kuva Seppo Moilanen