Rastiviikko sekä suuret hankkeet puheenaiheina yrittäjien kokouksessa
-6.11.2015 07:00:00-

Ensi kesänä Puolangalla järjestettävä Kainuun rastiviikko sekä vuoden vaihteessa käynnistyvä ePuolanka-hanke olivat päällimmäisinä puheenaiheina viime viikon tiistaina järjestetyssä yrittäjien syyskokouksessa.
Kokouksen alussa rastiviikon pääsihteeri Jukka Liuha kertoi yrittäjille mahdollisuuksista tuoda omaa yritystoimintaa esille ennen rastiviikkoa, viikon aikana sekä viikon jälkeen.
Puheenvuorollaan Liuha korosti rastiviikon tunnettavuutta sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla.
- Rastiviikolla on ollut suunnistajia mukana 13-16 eri maasta. Suurin osa tulee toki Suomesta.
Liuhan mukaan kisakeskuksen näyttävyyteen sekä palvelun toimimiseen halutaan panostaa tänäkin vuonna. Jotta kilpailijoille voitaisiin tuoda kaikki mahdollinen tieto esille ennen viikkoa ja sen aikana, rastiviikon nettisivuja sekä Facebook-sivuja päivitetään ahkerasti.
Kisakeskuksesta saatavassa käsiohjelmassa tuodaan esille paikallisten yrittäjien toimintaa muun muassa mainosten muodossa. Yrittäjien on mahdollista ostaa itselleen näkyvyyspaikkoja kilpailukeskuksen aidoista, käsiohjelmasta tai rastiviikon nettisivuilta.
Suurimmat rastiviikkoon liittyvät vuosittaiset ongelmat liittyvät Jukka Liuhan mukaan majoitukseen. Majoituksen puute sekä liian myöhäinen majoitustarjonta hankaloittavat kilpailijoiden tulemista rastiviikolle.
- Kysyntä on jo nyt suurta, mutta tarjonta on pientä. Kilpailijat etsivät majoitusta rastiviikolle edellisen vuoden lokakuusta huhtikuun loppuun. Olemme joka vuosi siinä tilanteessa, että mökkien omistajat alkavat tarjota majoitusta vuokralle vasta toukokuussa, eli liian myöhään, Liuha kertoi.
Puolangan kunnan elinkeinopalveluista vastaava elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen kertoi yrittäjille e-Puolanka-hankkeen kuulumiset. Kanniaisen mukaan tällä hetkellä on menossa projektin toteuttajien rekrytointi. Haastattelut järjestettiin viime viikon lopulla.
E-Puolanka-hankkeen on tarkoitus luoda Puolangalle nykyaikaista, graafista ilmettä, jonka avulla pyritään tuomaan Puolankaa enemmän esille. Paikalliset palvelut ja reitistöt yhdistetään mobiilisovellukseen.
Muun muassa puolankalainen pessimismi halutaan tuoda esille mobiilisovelluksessa.
- Emme halua keksiä pyörää uudestaan, minkä takia hankkeessa viemme jo olemassa olevia vahvuuksiamme nykyaikaiseen muotoon, Kanniainen kertoi.
Kunnan vetämässä hankkeessa elinkeinotyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa palvellen mahdollisimman hyvin kuntalaisia, yrittäjiä ja matkailijoita.
Yrittäjäyhdistyksen kokousasioista enemmän 4.11. Puolanka-lehdessä.

Sinna Karvonen