Puolankainfo

Kameraseura panostaa yhteisiin tapahtumiin
-18.2.2016 07:00:00-

Puolangan Kameraseuran vuosikokous pidettiin viime viikon keskiviikkona. Paikalla oli 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Sarsila, sihteeriksi Marika Sutinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Alpo Hiltunen ja Markku Moilanen.
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsenmaksuksi vuodelle 2016 sovittiin kymmenen euroa, eikä liittymismaksua peritä.
Johtokunta ei ollut esittänyt virallista toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2016. Esitettiin, että johtokunta tekisi suunnitelman myöhemmin ehdotusten pohjalta.
Puheenjohtajana toiminut Kalle Sarsila esitti toimintasuunnitelmaan kuuluvaksi mahdollisuuksien mukaan valokuvaaja Antti Leinosen vierailun Puolangalla. Lisäksi aikaisemmassa kokouksessa oli mietitty alustavasti luontokuvakisaa.
Ilmari Aho esitti sankarihautausmaan kuvausta projektiin, missä kartoitetaan Suomen sankarihautausmaita. Aimo Sutinen ja Yrjö Huusko kannattivat esitystä. Aho esitti lisäksi kuvausta Puolanka-postikortteja varten. Kalle Sarsila lisäsi Puolangan kunnan olevan halukas ostamaan kameraseuralta kuvia kunnan käyttöön. Aimo Sutinen esitti otettavaksi ajankohdan, jolloin kameraseuran nimissä voitaisiin ottaa kuvia myytäväksi kunnan käyttöön. Kalle Sarsila esitti, että mahdollisen kuvakisan kuvia voisi myös käyttää tähän tarkoitukseen. Asia jätettiin vireille.
Markku Moilanen esitti, että kuukausikokoukset ja yhteiset retket jatkuisivat vuonna 2016 kuten ennenkin. Lisäksi Moilanen esitti, että toimintaehdotuksia voitaisiin tehdä pitkin vuotta. Harri Karvonen toi esille mahdolliset yhteiset kuvausretket esimerkiksi karhukojulle. Kalle Sarsila esitti, että voitaisiin selvittää mahdollisuutta jäsenten yhteiseen retkeen maksulliseen kohteeseen.
Sarsila toi myös esille jokamiehen kuvaillan, joka voitaisiin järjestää syksyllä. Aikaisemmin kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestetty kuvailta oli onnistunut kokonaisuus, jollaisia toivottiin lisää. Kansalaisopiston kanssa voitaisiin neuvotella myös kameraseuralaisten järjestämästä kuvaillasta, jossa kameraseuran jäsenet esittelisivät omia kuviaan.
Tuomo Seppänen esitti, että tuleva johtokunta tekee lopullisen talousarvion toimintasuunnitelman pohjalta. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
Puolangan Kameraseura muuttaa sääntöjään nykyaikaisemmiksi. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti lähetettäväksi patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.
Kameraseuran johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2016 ehdotettiin Eila Heikkistä ja Kalle Sarsilaa. Puheenjohtajaksi valittiin Eila Heikkinen. Muut johtokunnan jäsenet kuluvan vuoden aikana ovat Ilmari Aho, Yrjö Huusko, Harri Karvonen, Kyösti Karvonen, Tuomo Seppänen ja Marika Sutinen.

Marika Sutinen, kuva Sinna Karvonen