OP Ylä-Kainuu toteutuu
-14.4.2016 08:43:00-

Puolangan ja Suomussalmen Osuuspankkien edustajistot 13.4.2016 ovat päättäneet hyväksyä pankkien yhdistymissuunnitelman, joten uusi Ylä-Kainuun Osuuspankki toteutuu ja aloittaa 1. tammikuuta 2017.
Yhdistämisen tavoitteena on turvata asiantunteva ja tehokas asiakaspalvelu myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Se mahdollistaa laajemmat palveluajat ja paremman tavoitettavuuden – esimerkiksi ajanvarauksella asioinnin iltaisin.

– Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos sekä pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. OP Ylä-Kainuusta tulee taloudellisesti erittäin vahva pankki, joka pystyy tarjoamaan entistä laadukkaampaa palvelua asiakkailleen. Yhdistyminen mahdollistaa myös suurempien yritysten rahoittamisen paikallisesti, kertoo hallituksen puheenjohtaja Tauno Mäkeläinen OP Puolangalta.

Yhdistyminen ei edellytä pankkien asiakkailta mitään toimenpiteitä. Molempien pankkien omistaja-asiakkaat siirtyvät OP Ylä-Kainuun jäseniksi ja säilyttävät heille kuuluvat oikeudet. Tilinumerot, kortit tunnuslukuineen, verkkopalvelutunnukset ja muut pankkipalvelut säilyvät entisellään.

OP:n palveluverkosto koostuu verkko- ja mobiilipalveluista, henkilökohtaisesta palvelusta sekä digitaalisesta asiakaspalvelusta. Konttorit säilyvät molemmilla paikkakunnilla. Kummankin pankin henkilöstö siirtyy uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Pankkien nykyiset toimitusjohtajat Timo Polo ja Jouni Ahokumpu jäävät eläkkeelle viimeistään 2017 ja 2018 vuosien aikana, joten uuteen pankkiin haetaan uusi toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan paikka tulee avoimeksi lähiviikkojen aikana.
Uuden OP Ylä-Kainuun tase on 215 miljoonaa euroa, asiakasvarat 240 miljoonaa euroa ja rahoitustoiminta 195 miljoonaa euroa. Pankilla on noin 15 500 asiakasta ja 7800 omistaja-asiakasta.
Omien varojen määrä on 35 miljoonaa euroa.