Verotulot kohensivat kunnan tilinpäätöstä
-18.4.2016 14:57:00-

Puolangan kunnan viime vuoden tilinpäätös on osoittautunut odotettua paremmaksi. Syy siihen on ennakoitua suurempi verokertymä.
Arvioidun nollatuloksen sijaan tilinpäätös osoittaa 463 000 euron ylijäämää. Se nostaa taseeseen kertyneen ylijäämän noin 1 929 000 euroon, mikä vastaa noin 6 tuloveroprosenttiyksikön tuottoa.
Vuosikate on noin 1 387 000 euroa, noin 300 000 euroa arvioitua enemmän.
- Hyvä taloudellinen tulos johtuu verotilityksissä olleista noin 500 000 euron kertaluontoisista eristä, jotka jatkossa jäävät pois, kunnanjohtaja Esko Rautiainen huomauttaa.
- Samoin on muistettava, että kaikki toimialat ylittivät annetut tiukat menokehyksensä. Kun tähän lisätään väestön ikääntymisestä ja vähenemisestä aiheutuva sosiaali- ja terveysmenoihin kohdistuva kasvupaine, niin kunnalla riittää runsaasti tekemistä siinä, että taloudelliset tavoitteet saavutetaan vastaisuudessakin.
Verotulot kasvoivat kokonaisuudessaan 7,2 prosenttia ja olivat nyt 9,3 miljoonaa euroa. Kasvuun vaikuttivat kunnallisveroprosentin korotus sekä verotilitysjärjestelmän oikaisut.
Tuloveroja kertyi noin 380 000 euroa ja yhteisöveroja reilut 130 000 euroa arvioitua enemmän. Kiinteistöveron tuotto sen sijaan jäi 10 000 euroa arvioidusta.
Valtionosuudet puolestaan laskivat 1,6 prosenttia leikkausten ja asukasmäärän vähenemisen vuoksi.
Aiheesta enemmän 20.4. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen