Biokeskus-hankkeessa yhdistyvät aluetaloudelliset ja ekologiset näkökulmat
-18.5.2016 18:00:00-

Puolangan biokeskus -hanke on kaavoitusvaiheessa. Lisäksi hankkeeseen keskeisesti liittyvä lämpökeskuksen saneeraus ja siihen nivoutuva oman sähköntuotannon käynnistäminen on etenemässä suunnittelupöydälle.
- Kyllä siitä varmaan omaleimainen tulee koko alueen synergiaedut huomioiden, osailee kunnan elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen biokaasulaitoksen, lämpökeskuksen ja haketerminaalin muodostamaa kokonaisuutta.
Kanniainen korostaa hankkeen aluetaloudellisen painoarvon ohessa ekologista näkökulmaa.
- Biokeskushankkeessa on kyse myös ympäristönhoidosta ja vesiensuojelusta. Biokaasulaitoksella vastataan näihin kysymyksiin, Kanniainen painottaa.
Hankkeessa ovat avainasemassa paikalliset viljelijät, joiden kanssa biokaasulaitoksen suunnittelua on ryhdytty viemään eteenpäin. Kanniaisen mukaan yksi painopisteistä on kiertotaloudessa eli ravinteiden uudelleen kierrätyksessä.
Kiertotalous mahdollistaa sen, että paikalliset viljelijät - joita hankkeessa on mukana vajaat parikymmentä - tarvitsevat vastaisuudessa vähemmän keinolannoitteita, joiden käyttö on merkittävä kustannuskysymys.
Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että raaka-aineet ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Kierrätysmateriaalien tehokas hyödyntäminen on keskeinen osa kestävää biotaloutta.
Biokeskushankkeesta enemmän 18.5. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen