Lämpökeskuksen saneeraus kilpailutukseen
-4.10.2016 14:40:00-

Puolangan biokeskus -hanke etenee kaikessa hiljaisuudessa. Meneillään oleva suunnitteluvaihe näyttää jatkuvan vielä ensi vuoden puolelle.
Projektipäällikkö Sauli Jäntti kuitenkin arvioi, että biokeskusalueen kaava hyväksytään kevättalvesta. Lämpökeskusta päästään todennäköisesti saneeraamaan ensi vuoden nimiin.
- Hankkeen ydintoiminto on lämpökeskuksen uusiminen tai korjaaminen. Biokaasulaitoksen investointi on toinen ydintoiminto, Jäntti tähdentää.
Lämpökeskuksen saneerauk­sen suunnittelu kilpailutetaan, ja tarjouspyynnöt laitetaan vetämään lähiviikkoina. Lämpökeskuksen suunnitteluun on budjetoitu 30 000 euroa.
Myös biokeskuksen aluesuunnittelu kilpailutetaan.
- Sen on oltava valmiina, että kaava voidaan vahvistaa. Aluesuunnittelu ja kaavoitus ovat nimenomaan tämän vuoden asioita.
Lämpökeskusinvestointi ja haketerminaali ovat kunnan satsaus, ja biokaasulaitoksen osalta kuvioon astuvat yksityiset rahoittajat.
- Biokaasulaitoksen osalta on käynnistynyt selvitys investointiprosessiin. Selvityksen tekee Envitecpolis Oy, ja selvitys tuottaa muun muassa liiketoimintasuunnitelmat ja talouslaskelmat, Sauli Jäntti kiteyttää.
Kuvassa punainen viiva rajaa biokeskukselle alustavasti suunnitellun, lämpökeskuksen ympäristössä olevan alueen, joka tulee olemaan laajuudeltaan 20 - 30 hehtaaria.
Aiheesta enemmän 5.10. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen, kuva Puolangan kunta