Pakolaiskeskustelu herätti voimakkaita tunteita
-25.10.2016 13:49:00-

Puolankajärven koulun auditorio suorastaan pullisteli väenpaljoudesta torstaina, kun kuntalaisille järjestettiin tiedotus- ja kuulemistilaisuus kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta kuntaan.
Tilaisuudessa asiaa esittelivät osa kunnan virka- ja luottamusmiehistä sekä edustaja ELY-keskuksesta. Kunnanjohtaja Esko Rautiainen painotti kyseessä olevan varautuminen sen varalle, jos kuntaan olisi tulossa pakolaisia.
Turvapaikanhakijoiden ottamisesta sopimuksen tehneet kunnat saavat korvausta pakolaisten aiheuttamiin kustannuksiin kuten esimerkiksi tulkkaukseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Jotta pakolaisia sijoittava kunta saisi korvauksia, kunnalla on oltava kotouttamisohjelma. Puolangalla kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä muiden Kainuun kuntien kanssa ja se hyväksyttiin Puolangan valtuustossa 2013.
Käytyä keskustelua värittivät toisinaan varsin räväkät kommentit. Paikalle oli saapunut maahanmuuttokriittisiä henkilöitä ulkopaikkakunnilta saakka. Tilaisuuden puheenjohtajana toiminut valtuuston puheenjohtaja Petteri Seppänen joutui useaan otteeseen lyömään nuijalla pöytään saadakseen kitkettyä asiattomuudet pois.
Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien kommenteissa esitettiin huoli muun muassa kantaväestön turvallisuudesta sen jälkeen, jos kunta ottaisi vastaan pakolaisia.
Puolankalaisten huoli turvallisuusasioissa ei heidän kommenteissaan juurikaan kuulunut. Sen sijaan epäiltiin, riittääkö maahanmuuttajille työtä, kun paikkakuntalaisillekaan sitä ei aina ole. Nuorille ei ole lukion lisäksi muuta koulutusta tarjolla.
Pakolaisten sijoittamista puoltavissa kommenteissa nostettiin esiin muun muassa Puolangan vanheneva ikärakenne.
- Väki vanhenee ja olot huononevat. Siksi tarvitaan uusia kuntalaisia, Arvi Juntunen kommentoi yleisöstä.
Lue enemmän 26.10. Puolanka-lehdestä.

Toni Siivikko, kuva Tuomo Seppänen