Asko Suutari hoitaa Puolangan elinkeinoasioita
-22.11.2016 10:47:00-

Puolangan kunnan elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen on ollut opintovapaalla loppukesästä lähtien ensi kevääseen saakka. Asko Suutari tarjoaa tänä aikana puolankalaisille yrittäjille heidän tarvitsemiaan elinkeinopalveluja.
Suutari ei ole kunnan palkkaama elinkeinoasiamies, vaan hän toimii kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy:ssä projektipäällikkönä kahdessa eri yrittäjyyshankkeessa.
Puolanka on osakkaana Kainuun Etu Oy:ssä yhdessä muiden Kainuun kuntien kanssa.
Asko Suutarin mielestä kainuulaista yrityskulttuuria vaivaa yksi erityinen ongelma:
- Pääoman puute on maakunnassa kova.
Suutari kertoo rahoitusyhtiöiden kiristäneen rahoituspäätöksiin liittyvää linjaansa. Hän pitää syynä muun muassa pitkäkestoista maailmanlaajuista talouden alavirettä.
- Monen hyvänkin yritysidean ongelmaksi muodostuu se, että rahoituksen omavastuuta on nostettu jopa 30 prosenttiin. Tässä suhteessa hankkeiden rooli voi olla merkittävä.
Asko Suutari viittaa tällä siihen, että hankkeet auttavat yrityksiä tekemään juuri oikeanlaiset ja hyvin laaditut rahoitushakemukset.
- Aikaisempaa enemmän on merkitystä sillä, kuinka tarkoin laadittuja toimintasuunnitelmia ja rahoitushakemuksia laitetaan eteenpäin. Yrittäjyyshankkeen laatiman arvion pohjalta pankki on voinut jopa laskea omarahoituksen osuutta yrityslainan myöntämisessä.
Pankit eivät suinkaan ole ainoita yritysrahoituksen myöntäjiä. ELY-keskus, Tekes ja Finnvera ovat merkittäviä yritysten rahoituskanavia.
Lue enemmän 23.11. Puolanka-lehdestä.

Toni Siivikko