Kirkkovaltuusto: on elettävä säästölinjalla
-20.12.2016 07:00:00-

Viime viikolla pidetyissä Puolangan kirkkovaltuuston kokouksessa käytiin läpi kuluneen vuoden toimintaa sekä suunniteltiin tulevaa. Samalla hyväksyttiin ensi vuoden talousarvio sekä seuraavien kolmen vuoden taloussuunnitelma.
Diakoniatyöntekijä Helena Tolosen jäädessä eläkkeelle uutena diakonina on aloittanut Marja Heikkinen. Hänet siunataan virkaan uudenvuodenpäivänä.
Seurakunnan toimistosihteerin tehtäviä hoitaa jatkossa oman työnsä ohella kanttori Elisa Ojala, jolla on aiemmin hankittuna työhön soveltuva merkonomin koulutus. Anna-Maija Korkatin jäätyä eläkkeelle toimistosihteerin virkaa ehti jonkin aikaa hoitaa Soile Hyvönen, mutta hänen työsuhteensa on purkautunut koeajan puitteissa.
Kirkkoherra Hannes Seppäsen mukaan edellä mainitulla järjestelyllä saavutetaan merkittävä säästö henkilöstökuluissa. Se on otettu huomioon ensi vuoden budjettia suunnitellessa.
Seurakunta on lisäksi saavuttanut taloudellista säästöä hankkimalla virsikirjan lisäkirjan sen sijaan, että olisi hankkinut kokonaan uudet.
Tulevan vuoden talousarvio on 16 513 euroa alijäämäinen.
- Valtiovallan toimenpiteet sekä kunnan väkiluvussa tapahtuvat muutokset aiheuttavat sen, että verotulot tulevat pienenemään jonkin verran. Tulevana vuotena verotulot laskevat noin yhden prosentin verran, talouspäällikkö Riina-Maria Matero arvioi.
Ensi vuonna seurakunta aikoo kattaa tulovajettaan osaksi myymällä puuta  50 000 euron arvosta.
Talousarviossa toimintatuottoina katsotaan ensi vuonna saatavan noin 180 000 euroa, joka on noin 15 000 euroa enemmän kuin kuluvana tilikautena. Summa sisältää ne tuotot, joita saadaan muun muassa vuokratuloina, hautapaikkamaksuina, tonttimaksuina tai retkimaksuina.
Henkilöstökuluja arvioidaan olevan noin 427 000 euroa.
Palveluiden ostoissa tullaan säästämään noin 30 000 euroa tulevana tilikautena niiden ollessa nyt lähes 190 000 euroa.
Lue enemmän 20.12. Puolanka-lehdestä.

Toni Siivikko