Paljakan luonnonpuistoa merkataan uudelleen
-21.6.2017 15:24:00-

Paljakan alueella sijaitsevan luonnonpuiston rajoja merkataan uudelleen. Merkkaustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden on arvioitu kestävän heinäkuulle saakka. Projektiin on palkattu kaksi työntekijää kuukauden pituiseen työsuhteeseen.
Merkattavana on noin 33 kilometrin mittainen, Pirunkirkon luota nousemaan lähtevä luonnonpuistoalue, joka kierretään maalimerkeillä. Metsähallituksen toteuttamassa merkkausprojektissa työskentelevä Mika Klimenko kertoi merkkejä maalattavan tiheään.
- Suojellun alueen rajalinjaa merkataan valkoisella maalilla puulta puulle noin viidentoista metrin välein. Koko puistoalue kierretään ympäri. Luonnonpuiston alueella liikkuminen on kielletty, vaikka siellä kaunista, isoa kuusikkoa onkin, Klimenko kertoi.
Puistomestari Raimo Moilanen Metsähallituksen luontopalveluista tähdensi luonnonpuistoalueen merkkaamisen olevan tärkeää, jotta kaikki alueella liikkuvat varmasti huomaavat, mistä luonnonpuisto alkaa ja osaavat pysyä luontopoluksi merkatulla reitillä.
- Luonnonpuistossa on vähän erilaiset säännöt kuin kansallispuistossa: liikkuminen on siellä luvanvaraista. Merkatulta reitiltä ei saa poistua. Rajat merkataan, jotta ihmiset näkevät joka suunnasta tullessaan, että minne ei saa mennä.
Aiheesta enemmän 21.6. Puolanka-lehdessä.

Miia Seppänen