Suolijärvellä aloitettiin vesikasvien niitto
-13.9.2018 13:13:00-

Suolijärvellä aloitettiin perjantaina järviruokojen niittäminen. Niittopäivä oli ensimmäinen Suolijärvellä ja uimarannalle kokoontuneet suolijärveläiset totesivatkin, että järvellä on paljon niittämisen tarvetta.
Järvelle on vuosikymmenten saatossa kasvanut pikku hiljaa runsaasti järviruokoa, joka kylän asukkaiden ja etenkin kalastusta harjoittavien mielestä haittaa kalastusta paikoin jo huomattavasti. Muun muassa moottoriveneillä on paikoin mahdotonta ajaa runsaan kasvuston seassa.
Niittonäytös oli osa Kainuun maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hanketta. Suolijärvellä hankkeen puitteissa oltiin nyt jo kolmatta kertaa. Hanketyöntekijä Liisa Misikangas olikin iloinen suolijärveläisten aktiivisuudesta ja innokkuudesta olla mukana parantamassa järven ympäristöä.
Kylämaisemiin liittyvät ranta-alueet ovat monin paikoin kasvaneet umpeen, veden laatu voi olla heikentynyt ja rantojen rakenteet puutteellisia, jolloin rantojen maisema- ja virkistyskäyttöarvot ovat heikentyneet. Rannat kuntoon -hankkeen tarkoituksena on saada alkuun rantojen kunnostus Kainuussa.
Hankkeessa rantojen kunnostusta on suunniteltu ja toteutettu aina yhdessä alueen asukkaiden kanssa, jolloin toimet hyödyttävät parhaiten alueen asukkaita ja ovat rakentuneet heidän omista tarpeistaan ja näkökohdistaan.
Aiheesta enemmän 12.9. Puolanka-lehdessä.

Tuomo Seppänen