Biokeskushanke on päättynyt, investointien aika on alkamassa
-26.2.2019 13:45:00-

Puolangan kunnan ja Kainuun Etu oy:n kaksivuotinen biokeskushanke on saatu päätökseen. Hanke alkoi 1.3.2016 ja päättyi 30.11.2018. Hanketta rahoittamassa oli mukana myös 25 eri yritystä, joista 16 oli maatalousyrityksiä.
Hankkeen tulosten tarkoituksena on mahdollistaa ja toteuttaa biotalouteen liittyvien investointien toteutumista Puolangan alueella. Tällaisia ovat esimerkiksi pieniläpimittaisen energiapuun, maatalouden ja yhdyskuntajätteiden jatkojalostaminen.
- Puolangalla oli jo pidempään mietitty, miten hyödyntää näitä vahvuuksia ja saada sitä kautta lisäarvoa ja kehittää puolankalaista elinkeinoelämää. Idea lähti jalostumaan biokeskushankkeeksi, jossa selvitettiin bioraaka-aineiden käyttöä eri muodoissa, Puolangan kunnan elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen kertoo.
- Kun karjanlanta kulkee bioprosessin läpi, siinä olevat ravinteet muuttuvat kasveille paremmin käyttökelpoiseen muotoon. Samalla saadaan tiloille kustannushyötyjä ja säästöjä, Kanniainen sanoo.
Myös yhdyskuntajätteet ovat hyödynnettävissä biokaasun tuotannossa paljon nykyistä paremmin. Kun kaasu otetaan biolaitoksessa erilleen yhdyskuntajätteestä, jäljelle jäänyttä kuivanutta mädätysjäännöstä voidaan käyttää lannoitteena esimerkiksi viherrakentamisessa tai energiakasvien tuotannossa.
Honkavaaran bioenergiaterminaali mahdollistaa pieniläpimittaisen energiapuun tehokkaan käsittelyn.
- Tällä hetkellä Ylä-Kainuun alueella on nuorten metsien kunnostuksessa ja ensiharvennuksissa merkittävät rästit. Honkavaaran bioenergiaterminaalin myötä voidaan luoda parempaa kannattavuutta pieniläpimittaisen puun kysyntään, Kanniainen muistuttaa.
Hankkeen aikana kunta on kaavoittanut Honkavaaran alueen kaikenlaisen bioliiketoiminnan harjoittamiseen. Alueella haketerminaalin valmistelevat työt on jo aloitettu metsänhakkuilla.
Aiheesta enemmän 27. helmikuuta Puolanka-lehdessä.

Tuomo Seppänen