Puokiojärven kunnostusohjelma jatkuu kolmevuotisella hoitokalastuksella
-13.3.2019 07:00:00-

Puokion kalaveden osakaskunnan (kalastuskunnan) vuosikokous pidettiin 16. helmikuuta. Kokous pidettiin normaalia aikaisemmin, koska tulevan kevään suunniteltu hoitokalastuksen aloittaminen vaatii vielä  valmisteluja ennen toteuttamista.
Kunnostusohjelman historiaa sen verran, että saimme 2014 yhteydenoton Kainuun ely-keskukselta. Puokiojärvi on Puolangan järvistä ainoa, joka on ekologisessa tilaluokituksessa luokiteltu hyvää huonompaan tilaan. Järven ongelmana on rehevyys ja järvessä on ollut virkistyskäyttöä haittaavia sinileväesiintymiä.
Tehty kunnostussuunnitelma toi esille toimet, joilla järven tilaa voitaisiin parantaa. Uuden pohjapadon rakentaminen Lautinpuroon, Lautinpuron laskeutusaltaan kunnostus ja riittävän voimakas hoitokalastus valittiin suositelluista töistä ensisijaisesti tehtäväksi. Uusi pohjapato rakennettiinkin viime keväänä.
Kuormitusselvityksen tulosten perusteella Puokiojärveen kohdistuva ulkoinen kuormitus ei ole nykyisin kovin suurta. Luonnonhuuhtoutumiin ja kaukolaskeutumiin emme voi vaikuttaa. Ongelman aiheuttaakin järven oma sisäinen kuormitus. Lautinjärven toimiessa 1980-luvulla siianpoikasten kasvatuksessa luonnonravintolammikkona siellä käytettiin urealannoituksia parantamaan poikasten ravintona olleiden planktonien elinoloja.
Samalla, kun Lautinjärvi laskettiin syksyisin poikasten kiinniottamisen yhteydessä vedestä tyhjäksi Puokiojärveen, kulkeutuivat mukana ravinteetkin. Sisäisessä kuormituksessa järven ekosysteemiin vapautuu jo pohjalle sedimentoituneita ravinteita.
Särkikaloilla on merkittävä rooli sisäisen kuormituksen kiihdyttämisessä, sillä särkikalat pohjasta ruokaa tonkiessaan ja ulostamalla vapauttavat ravinteita veteen leville ravinnoksi. Lisäksi särkikalat syövät eläinplanktonit vähiin, jotka luonnon normaalissa ekosysteemissa pitäisivät levät kurissa.
Vaikka Puokiojärven haukikanta on hyvä, ei särkikaloille ole riittävästi luontaista poistumaa. Hoitokalastuksella on mahdollista saada oikaistuksi vinoutunutta kalaston rakennetta ja pienentää järven sisäistä fosforikuormitusta.
Aiheesta enemmän 13. maaliskuuta Puolanka-lehdessä.

Ilkka Kemppainen