Kylänraitti
1.2


Lämmöntuotanto tulee olemaan yksi Puolangan biokeskuksen ydintoiminnoista
-12.9.2019 07:00:00-

Puolangan biokeskuksen ympärille perustetaan alkusyksyn aikana kehitysyhtiö alueen investointien toteuttamiseksi. Yhtiön perustaminen on määrä tapahtua seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Puolangan valtuusto antoi kunnanhallitukselle siihen valtuudet toukokuussa.
- Nyt ollaan siinä vaiheessa, missä juuri nyt pitääkin olla. Minusta tämä projekti on hyvällä mallilla ja aikataulussa, pormestari Harri Peltola toteaa.
Puolangan biokeskushanke toteutettiin Kainuun Edun vetämänä hankkeena vuosina 2016 - 2018. Hankkeessa selvitettiin, millaisia biotalouteen liittyviä investointeja olisi mahdollista toteuttaa Puolangalla. Honkavaaran biokeskusalueesta tehtiin sen aikana kaavoitus kunnan toimesta.
Peltola määrittelee, että hankkeessa syntyneitä ajatuksia esimerkiksi lämmöntuotannosta ja biokaasusta on nyt määrä ryhtyä kehittämään ja konkreettisesti toteuttamaan.
- Se luo pohjan, jonka ympärille pystyy tulemaan sitten yritystoimintaa. Mahdollisuudet ovat moneen, vaikka kaikki ei toki tapahdu kerralla ja sekunnissa. Kunta haluaa ilman muuta luoda ja kehittää Puolangalla lisää työmahdollisuuksia.
Biokeskuksen yhtiöittämisen ensivaiheessa yhtiöön ollaan siirtämässä apporttina keskeiset, toimintaan liittyvät maa-alueet sekä lämpölaitos. Yhtiö jatkaa perustamisen jälkeen sopimusneuvotteluja lämpölaitostoimintojen kumppanuudesta sekä alueen muiden toimintojen kehittämisestä.
Lue enemmän 11. syyskuuta Puolanka-lehdestä.

Laura Heikkinen, kuva Tuomo Seppänen