Kuulutuksia Puolangan kirkossa vuosina 1840 - 1902
-15.6.2005 13:16:00-

Ilmestynyt Puolanka-lehdessä 4.4.2002.

Tulevissa lehdissä julkaistaan Kirkonkuulutus-palstalla muutamia Puolangan kirkossa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla julkiluettuja kuulutuksia. Esimerkit ovat kaikki paikalliskuulutusten puolelta, eli ne käsittelevät Puolangan alueen asioita. Koko valtaakuntaa tai lääniä koskettavia ns. virallisia kuulutuksia ei ole mukaan otettu. Kuulutusten eri aihepiireistä on pyritty saamaan kohtuullisen kattava otos. Kuulutukset on kirkonkirjoista työstänyt Mikko Moilanen.

Ninmuodoin koska mustilaisten ittevalldanen kjerto ja kerjäys kuuluu täsä pitäjäsä kohta ottavan vallan, joka on laisa kovasti kjelty: että heidän kerjätä; nin san minä yhteisexi tiedoxi anda, että ej kukan ihminen sa mustilaisia holhoa eikä autella ymbäri maata vetelehtämän, vain kijni otta ja minulle tuoda, sillä maakunnan ej pidä sijnä luulosa oleman; että minä yxinäni ja enämmin kuin muutkan ihmiset olen velkapää heitä korjaman. Koska laki sano selvästi, ja joka myös täälläkin ina ensi käräjäpäivänä oikeudesa maakunnan vissimmäxi tundemisexi luetan, että koska mustilaisia kulkeella on; pitä heidä kini otettaman ja krunun palveliain käsin vjetämän.

Puolangolta sinä 3na päivänä Heinäkuusa 1840
Herm Planting