Työllisyyshanke Kullervon toimijat tekevät yhteistyötä työttömyyden vähentämiseksi
-13.5.2014 15:51:00-

Kainuun ELY-keskus myönsi joulukuussa Puolangan kunnalle rahoituksen Kullervo-hankkeeseen. Kohderyhmänä hankkeessa ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät ja nuoret.
Hankkeen pääasiallinen tavoite on katkaista kohderyhmän työttömyys ja löytää vaihtoehtoisia koulutus- ja työllistymispolkuja.
Työttömien tukeminen eteenpäin työuralla vaatii toimijoiden verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä. Tämän vuoksi Puolangalla halutaan elvyttää uudelleen täällä muutama vuosi sitten ollut käytäntö, jossa kokoonnuttiin säännöllisesti yhteen keskustelemaan paikkakunnan ajankohtaisista työllisyydenhoitoon liittyvistä asioista.
Kullervo-hankkeessa vertaillaan erilaisia työllisyydenhoidon toimintamalleja. Vertailun perusteella pystytään suunnittelemaan jatkoa työllisyyden hoidolle kunnassa. Lisäksi tavoitteena on kehittää työosuuskunnan toteutusmalli, jotta osuuskunta voisi käynnistyä hankkeen päätyttyä.
Lue lisää 14.5. Puolanka-lehdestä.

Marika Sutinen