Puokiojärvelle tehdään suunnitelma tilanteen parantamiseksi
-27.8.2014 18:00:00-

Puokiojärven tila on Puolangan järvistä ainoana luokiteltu tyydyttäväksi. Tavoitteena on saada sekin vähintään hyvään ekologiseen tilaan.
Näin kertoi Kainuun ELY-keskuksen vesihuoltoinsinööri Jari Pesonen lauantaina Puokiolla olleessa  järven kunnostuksen ja suunnittelun esittelytilaisuudessa. Hänen lisäkseen paikalla olivat ylitarkastaja Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskuksesta ja konsultti Tomi Puustinen FCG:stä.
- Kainuussa on reilut 30 järveä tyydyttävässä tilassa. Maakunnissa pidettävissä tilaisuuksissa on tarkoitus kuulla paikallisten toiveita ja näkemyksiä järvien tilasta ja kunnostuksen tarpeista, Pesonen sanoi tilaisuuden alussa.
Puokiolaiset olivat silmin nähden kiinnostuneita järvestään. Tilaisuus oli saanut yleisön liikkeelle työväentalolle, jossa oli paikalla niin vakituisia asukkaita kuin mökkiläisiä.
Ylitarkastaja Kimmo Virtanen kertoi Puokiojärven nykytilasta ja minkä vuoksi se on luokiteltu tyydyttävään tilaan vedenluokitustilanteesta.
Virtasen mukaan Puokion vedenlaadun seurannan vanhimmat tulokset ovat vuodelta 1971. Veden laadusta on tietoa myös 1980-luvulta, mutta 1990-luvulla on ollut hiljaisempaa.
- 2000-luvulta on paljon seurantatietoa ja havaintoja leväkukinnoista, Virtanen sanoi tietolähteisiin vedoten.
Puokion vedenlaadusta Virtanen sanoi sen verran, että vesi on kirkkaampaa kuin yleensä monissa muissa järvissä. Vesi on hapanta. Leväkukinnoista kertovat arvot, kuten fosforipitoisuus, ovat olleet kohonneita.  Vesi on selvästi rehevöitynyt ja siinä näkyy ihmisten vaikutus.  
Konsultti Tomi Puustinen FCG:stä esitteli suunnitelmia vedenlaadun ja järven tilan parantamiseksi. Puustisen mukaan ulkoiseen kuormitukseen kannattaa kiinnittää jatkossa joka tapauksessa huomiota. Kuormituksen vähentämiseksi tulisi Lautinpuron laskeutusallas kunnostaa tai perustaa pieni vesikosteikko.
- Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi kannattaa lisätä hoitokalastusta tehostamalla esimerkiksi särkikalan pyyntiä nuottaamalla. Veden happipitoisuus paranisi syvänteen hapettamisella. Ruovikkoiden ja kasvustojen niittoa olisi tarpeen tehdä runsailla kasvustopaikoilla. Lautinlammen settipato pitäisi korvata pohjapadolla, Puustinen eritteli toimenpiteitä, joihin äkkiä uppoaa useita kymmeniä tuhansia euroja.  
Aiheesta enemmän 27.8. Puolanka-lehdessä.

Rauni Räisänen