Hirvikannan tasapainotus jatkuu
-30.9.2014 18:00:00-

Hirvenmetsästys käynnistyi suurimmassa osassa Suomea viime lauantaina. Puolangalla hirvenmetsästyksen aloitus on maltillista, sillä suurin osa hirviseurueista pukee oranssit vaatteet ylleen vasta vajaan kahden viikon kuluttua.
Suomen riistakeskus on myöntänyt hiljattain alkaneelle metsästyskaudelle yhteensä 33  500 hirvenpyyntilupaa. Määrä on noussut hieman viime vuodesta.
Puolangan riistanhoitoyhdistys järjesti koulukeskuksen auditoriossa metsästäjäillan ennen jahtikauden käynnistymistä. Tilaisuus oli tarkoitettu erityisesti hirviseurueiden johtajille.
Vuoden 2013 yhteenvedon mukaan hirvien määrä metsästyksen jälkeen jakaantuu tasaisesti Puolangan riistanhoitoyhdistyksen alueella tiheyden ollessa 0,9 hirveä tuhannella hehtaarilla. Koko pitäjän alueella arvioitiin olevan metsästyksen jälkeen noin 250 hirveä.
Vasomiskertoimen ollessa 1,6 kannan arvioidaan olevan tällä hetkellä 250 aikuista ja 150 vasaa. Lupamääriä on 180, joista aikuisia 80 ja vasoja 100.
Hirvikannan tasapainotus jatkuu edelleen. Riistanhoitoyhdistyksen suosituksen mukaisesti metsästäjien tulisi pyrkiä säästämään parhaassa iässä olevat urokset, jotta naaraiden ja urosten suhdeluku korjaantuisi.
Metsästäjäillan annista enemmän 1.10. Puolanka-lehdessä.

Marika Sutinen