Puolankainfo

Kotihoito tarjoaa ikäihmisille monipuolisia palveluja
-3.10.2014 15:04:00-

Attendo pyrkii takaamaan ikäihmisten palvelujen avulla turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa. Silloin, kun omat voimat vähenevät, kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palvelujen merkitys kasvaa.
Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua ja terveydenhuoltolain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa.
Kotihoidon tavoitteena on auttaa ihmisiä asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään eri palvelumuotojen avulla.
- Pyrimme vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa tämä siten, että asiakkaat saisivat asua kotona tyytyväisinä ja elää siellä normaalia elämää meidän ja omaisten turvin, kertoo kotihoidon esimies Eija Karvonen.
Tällä hetkellä kotihoidossa on puolitoista sairaanhoitajaa, 15 lähihoitajaa ja yksi kotiavustaja. Asiakkaita on noin sata. Heistä suurin osa on säännöllisiä asiakkaita ja osa on säännöllisen tilapäisiä asiakkaita. Säännöllisen asiakkaan luona käydään kerran viikossa tai useammin. Säännöllisen tilapäinen asiakas on henkilö, jonka luona käydään esimerkiksi kahden viikon välein tai harvemmin.
- Yleisimpiä syitä hakeutua kotihoidon palvelujen piiriin on toimintakyvyn laskeminen siten, ettei enää pärjää arjessa ihan yksin, Eija Karvonen sanoo.
Lue enemmän 8.10. Puolanka-lehdestä.

Marika Sutinen