Muistineuvola on palvelu muiden joukossa
-9.10.2014 13:50:00-

2000-luvun alussa Kainuun kunnilla ja Kainuun muistiyhdistyksellä oli tärkeä päämäärä: he halusivat kouluttaa jokaiseen Kainuun kuntaan muistihoitajan ja järjestää muistineuvolapalveluita. Tavoitteena oli, että muistisairauksiin olisi tarjolla hoitoa asiakkaiden omilla kotipaikkakunnilla.
Muistineuvolatoiminta oli vielä niin uutta, että sitä jouduttiin markkinoimaan, jotta asiakkaat tulisivat siitä tietoisiksi. Sittemmin kuntien yhteneväinen toiminto on tullut monille tutuksi, ja kynnys hakeutua asioimaan muistihoitajan kanssa on madaltunut huomattavasti.
- Muistiasioista puhutaan nykyään enemmän kuin ennen. Ihmiset ovat huomanneet, että muistineuvola on palvelu muiden joukossa, muistihoitaja Eija Karvonen sanoo.
Muistisairaudet ovat ymmärrettävästi sellaisia, joista ei ole helppo puhua. Joskus kynnys lähteä keskustelemaan muistin huononemisesta ammattilaisen kanssa voi olla hyvinkin korkea.
Aina omaa muistin huononemista ei välttämättä edes huomaa. Tällöin omaisten ja terveydenhuoltohenkilöstön kannattaa ottaa asia rohkeasti puheeksi, koska muistineuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan yhteydenotto muistihoitajalle riittää.  
Muistihoitaja kartoittaa toimintakykyä ja muistia eri testien avulla. Testit tehdään pääsääntöisesti vastaanotolla, mutta asiakkaan niin halutessa ne voidaan tehdä myös kotikäynnillä.
Puolangalla on oma geriatri, jonka kanssa muistihoitaja tekee tiivistä  yhteistyötä. Muistitestin ja toimintakykyarvion jälkeen muistiasiakas käy geriatrin vastaanotolla. Tarvittaessa geriatri lähettää asiakkaan päänkuvantamistutkimuksiin, jonka jälkeen asiakas palaa jälleen omalle geriatrille mahdollista diagnoosin saamista ja hoidon suunnittelua varten.
Aiheesta enemmän 8.10. Puolanka-lehdessä.

Marika Sutinen, kuva Eija Karvonen