Palveluasuminen mahdollistaa ikäihmisten asumisen kotikunnassa
-22.10.2014 07:00:00-

Palveluasuminen koki uuden terveyskeskuksen ja Attendon myötä suuren muutoksen. Vuodeosaston lisäksi terveyskeskuksessa on nyt erillinen palveluasumisen yksikkö, joka takaa Puolangan ikäihmisille hyvän, turvallisen ja virikkeellisen vanhuuden.
Ikäihmisten saatavilla ovat terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista.
Terveyskeskuksen alakerrassa on palveluasumisen 15-paikkainen yksikkö, jonka asukkaat tulevat pääsääntöisesti toimeen yöt ilman hoitajien jatkuvaa läsnäoloa. Asukkaiden käytössä on turvapuhelin, mikä takaa tarvittavan hoidon saamisen myös yöllä.
Yläkerrassa sijaitsee 28-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yläkerrasta löytyvällä B-osastolla on 15 paikkaa ja C-osastolla 13 paikkaa.
Terveyskeskuksessa järjestetään myös tilapäistä palveluasumista, joka on tarkoitettu omaishoidossa oleville asiak-kaille. Heille pyritään järjestämään paikka aina suunnitellusti.
Palveluasumisen yksikössä huomioidaan asukkaiden tarpeet niin pitkälle kuin se on mahdollista esimerkiksi rauhallisuuden takaamiseksi.
- Pyrimme sijoittamaan tehostetun palveluasumisen yksikön asukkaat siten, että toisella osastolla ovat ne asukkaat, jotka eivät pääse liikkumaan omin avuin tai liikkuvat muutenkin vähän. Toisella osastolla on sen sijaan enemmän liikkeellä olevia asukkaita, kertoo palvelukoti/hoivakodin johtaja Eija Heikkinen.
Palveluasumisesta enemmän 22.10. Puolanka-lehdessä.

Marika Sutinen