Seurakunnan talousarvio maalaa tiukkoja näkymiä
-8.12.2014 13:39:00-

Kirkkovaltuusto kokoontui perjantai-iltana viimeistä kertaa nykykokoonpanossa. Ennen kokousta valtuutetut nauttivat joulupuuron, jota sulateltiin muun muassa talousarvion äärellä.
Kokousta oli saapunut seuraamaan myös joitakin vuodenvaihteen jälkeen valtuustokauden aloittavia uusia luottamushenkilöitä sekä seurakunnan uusi talouspäällikkö Riina-Maria Marttanen.
Kirkkovaltuuston käsittelemä ja hyväksymä seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015 - 2017 maalaa odotetun tiukkoja näkymiä. Niitä sekä talouden nykytilaa esitteli talouspäällikön tehtävät jättävä Hannu Kokkonen.
- Kulunut vuosi on mennyt seurakunnassa jotakuinkin odotetusti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 16.12.2013 tälle vuodelle 34 994 euron alijäämäisen talousarvion, Kokkonen pohjusti.
Talousarviota laadittaessa oletettiin, että seurakunnan saama huomattava testamenttilahjoitus kirjattaisiin vuodelle 2013. Kirjaus seurakunnan taseeseen voitiin tehdä kuitenkin vasta alkuvuodesta.
Testamenttivarojen lisäksi talousarvion mukaista tulosta kohentaa Kirkkohallituksen myöntämä verotulojen täydennysavustus, 34 000 euroa. Tämänhetkinen arvio tuloksesta on 150 000 euroa ylijäämäinen.
- Sen, miten suureksi positiivinen tulos muodostuu, ratkaisevat hyvin suurelta osin kirkollisvero- ja varsinkin yhteisöverotuotot loppuvuodelle.
Enemmän kirkkovaltuuston kokousasiaa 10.12. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen