Päättäjät kuulivat nuoria nuorisofoorumissa
-12.12.2014 15:19:00-

Puolangan kunnan uuteen kuntastrategiaan kuuluu, että myös nuoria kuntalaisia kuullaan kerran vuodessa. Tämän puitteissa viime viikon tiistaina Puolankajärven koulun auditoriossa järjestettiin noin tunnin mittainen nuorisofoorumi, joka kokosi puolankalaisia nuoria ja päättäjiä sekä keskeisiä kunnan viranhaltijoita yhteiseen vuoropuheluun.
Nuorista paikalle oli kutsuttu lukiolaiset sekä yläkoulun tukioppilaat ja oppilaskunnan jäsenet. Nuorisofoorumiin oli mahdollisuus osallistua muillakin puolankalaisilla 29 ikävuoteen asti, mutta koulun ulkopuolisia osanottajia ei vielä ainakaan ensimmäisellä kerralla nähty.
Tilaisuuden aloituspuheen piti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petteri Seppänen, joka pohjusti alustuksessaan syitä Puolangan nuorisofoorumin järjestämiselle.
- Me haluamme kuulla, millaisia toiveita teillä nuorilla on kunnan asioiden hoitamiseen liittyen, Seppänen summasi.
Nuorisofoorumissa esitetyt kysymykset liittyivät suurimmaksi osaksi kunnan teknisiin palveluihin: nuoria kiinnostivat esimerkiksi Puolangan teitten kunnossapidon järjestyminen ja auraus sekä Honkavaaran latujen ja jään kunnossapito.
Nuoret halusivat tietää keskustelutilaisuudessa myös Puolangan lukion tulevaisuudesta. Kaksi viikkoa sitten uutisoitiin toisen asteen koulutusta tulevina vuosina koskevista säästötoimista, minkä myötä esimerkiksi lukioiden rahoitus muuttuu. Seppo Rajala totesi, että näiden muutosten osalta tulevaisuus on vielä täysin avoinna. Lukiokoulutus halutaan Puolangalla kuitenkin säilyttää myös jatkossa.
- Lukio pidetään täällä pystyssä niin kauan, kuin nuoret sitä haluavat käydä, Harri Peltola summasi.
Lue enemmän 17.12. Puolanka-lehdestä.

Laura Heikkinen