Yrittäjät panostavat yhteistyöhön ja näkyvyyteen
-13.2.2015 07:00:00-

Puolangan Yrittäjät ry tulee tänä vuonna panostamaan etenkin verkkomarkkinointiin ja -näkyvyyteen. Tämän mahdollistaa yrittäjäyhdistyksen jäsenten yhteinen, tällä hetkellä vielä suunnitteluvaiheessa oleva Pororaja-verkkoportaali.
- Yrittäjäyhdistyksen syyskokouksessa tehtyjen päätösten mukaan tänä vuonna tulemme panostamaan jäsentemme etujen ajamiseen ja näkyvyyteen sekä toisena merkittävänä seikkana kouluyhteistyön tiivistämiseen, Puolangan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tuomo Seppänen kertoo.
Verkkoportaali, verkkokauppa ja sosiaalinen media ovat olleet puolankalaisilla yrittäjillä jos ei täysin niin ainakin melkein lastenkengissä.
- Tähän tulee nyt muutos ja tätä isoa työmaata on jo ryhdytty pohjustamaan alkuvuodesta. Muutaman vuoden takainen Pororaja-hanke on hyvin muistissa ja tavoitteenamme on tuon hankkeen pohjatyön jatkaminen, Seppänen jatkaa.
Yrittäjäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä kunnan elinkeinotoimen kanssa: kevään aikana on tarkoitus selvittää, kuinka kunnan suunnitteilla oleva markkinointihanke ja yrittäjien hanke voidaan rakentaa siten, että ne tukisivat toisiaan mahdollisimman paljon.
- Kunnan markkinointihankkeessa on tarkoitus tuoda esille Puolanka ja sen suomat mahdollisuudet sekä kuntalaisille itselleen että ennen kaikkea osa-aikapuolankalaisille ja matkailijoille. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan markkinointia nykyaikaisin menetelmin, hyödyntäen muun muassa sosiaalista mediaa ja sähköisiä työkaluja. Hankkeessa tuodaan esille myös puolankalaisia palveluita, yrittämistä ja asumista eri muodoissaan, elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen kertoo.  
Lue enemmän 11.2. Puolanka-lehdestä.

Laura Heikkinen