Oulujärvi Leader on yksi tärkeimpiä maaseudun yritysten ja yhteisöjen rahoituskanavia
-24.2.2015 14:40:00-

Oulujärvi Leaderin 2014 - 2020 ohjelmakauden hanke- ja yritystukien haku avautuu huhtikuussa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt tulevalle ohjelmakaudelle 6,5 miljoonan euron rahoituksen, mikä on noin 1,5 miljoonaa euroa suurempi kuin kaudella 2007 - 2013. Yhdessä hankkeisiin ja yritystukiin käytettävän yksityisen rahoituksen kanssa kyse on 10 miljoonan euron kehittämispanoksesta.
Kasvanutta rahoitusta selittää Oulujärvi Leaderin hyvien hankkeiden, laadukkaan toiminnan ja onnistuneen strategiatyön yhteistulos. Oulujärvi Leaderin kehittämisstrategia sai ministeriöltä kolmanneksi parhaan pistemäärän koko maassa.
Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen kertoo, että tulevan kauden kehittämisstrategiassa Oulujärvi Leaderin pääteemoja tulevat olemaan ”luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta”, ”sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä”, ”voimavaroja luovuudesta” sekä ”viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu”.
Puolangan kunnan elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen toteaa Oulujärvi Leaderin olevan yksi tärkeimpiä maaseudun yritysten ja yhteisöjen rahoituskanavia. Aiemmalla toimintakaudella Puolangalla on ollut useita yhdistyksen tukemia hankkeita kuten vastikään päättynyt Paljakan kalastuspuiston tuotteistamishanke. Myös Puolangan Yrittäjät ry:n Pororaja-hanke oli yksi leaderin kehittämishankkeista.
Erityisen merkityksellinen leaderrahoitus on Heikki Kanniaisen mukaan ollut etenkin aloittamisvaiheessa tai muuta kehittämistä kaipaavien yritysten tapauksessa. Esimerkkinä hän mainitsee Juha Väyrysen Nightworks & Soundbeats Studion äänitysstudion kehittämisen ja sitä varten tehdyt investoinnit.
Leaderistä enemmän 25.2. Puolanka-lehdessä.

Laura Heikkinen