Yritysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön kunnan päätöksenteossa
-28.4.2015 11:57:00-

Valtuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Puolangan kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2015 - 2020.
Päätöksen myötä kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Se on keskeinen osa elinkeinotyöryhmän laatimaa ohjelmaa, joka on samalla osa Puolangan kunnan kuntastrategiaa.
Talven aikana ohjelmaa valmistelleeseen elinkeinotyöryhmään kuuluu edustajia Puolangan kunnasta, Puolangan Yrittäjistä, Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakasta ja MTK-Puolangasta.
Elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen esitteli tiiviisti valtuustolle elinkeinopoliittisen ohjelman kehittelyä ja rakenteita.
Ohjelmassa on kuvattu elinkeinopoliittinen nykytila ja määritelty elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet, lähtökohdat ja päämäärät.
- Tavoitteena on parantaa Puolangan tunnettavuutta sekä nostaa puun jatkojalostus keskiöön, Kanniainen mainitsi tavoitteista, joihin kuuluu niin ikään saada Puolangalle uusia yrityksiä ja jopa 150 uutta työpaikkaa.
Lisäksi Puolangalle tavoitellaan rakennettavaksi 150 uutta vapaa-ajanasuntoa vuoteen 2020 mennessä.
Enemmän valtuustoasiaa 29.4. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen, kuva Tuomo Seppänen