Kuudesluokkalaiset menestyivät Yrityskylässä
-27.5.2015 07:00:00-

Puolankajärven koulun kuudesluokkalaiset osallistuivat kevätlukukaudella opettajansa Maarit Seppäsen ja opinto-ohjaaja Tuula Väisäsen ohjauksessa Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen.
Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä-kokonaisuutta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto.
Käytännössä Yrityskylä-oppimisympäristö on ikään kuin pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan, saa työstään palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.
Yrityskyliä toimii eri puolilla Suomea, muun muassa Oulun Toppilassa. Yrityskylän ohjaajina toimii opiskelijoita esimerkiksi Oulun yliopistosta sekä ammattikorkeakoulusta ja Oulun Diakoniaopistosta.
Ennen Yrityskylä-päivää pidettiin kymmenen oppituntia, jolloin oppilaat saivat tietoa veronmaksusta, julkisista palveluista, pankkien ja muiden yritysten toiminnasta sekä mainonnasta. Tehtävien avulla he oppivat talouden ja yhteiskunnan toimintoja ja käsitteitä, joiden tuntemukselle oli käyttöä Yrityskylässä.
Toukokuun alkupuolella pidettyyn Yrityskylä-päivään osallistui kuudesluokkalaisia myös muista kouluista: kaikkiaan noin 70 oppilasta. Päivä oli tiivistahtinen, ja varsinkin Yrityskylän pankissa oli riittänyt kiirettä, sillä maksuliikenne oli ollut hyvin vilkasta.
Yrityskylässä oppilaat kartuttivat asiakaspalvelu- ja muita työelämän taitoja sekä saivat tuntumaa, millaista on työskennellä, kun on kiire. He saivat selkoa, kuinka yritys toimii, ja tarkastelivat loppupalaverissa, oliko toiminta ollut kannattavaa.
Yrityskylä-päivänä paras voittoa tuottanut yritys oli Puolankajärven koulun kuutosten pyörittämä SSAB, jossa työskentelivät Henrikki Kemppainen, Juuso Kemppainen, Silja Mikkonen ja Arttu Rautiainen. Paras palveluyritys oli niin ikään Puolankajärven koulun oppilaiden pitämä osuuspankki, jossa työskentelivät Neea Moilanen, Laura Seppänen, Iida Sutinen ja Sofia Hamunen.
Lue enemmän 27.5. Puolanka-lehdestä.

Maria Kyllönen, kuva Maarit Sppänen