Pahkavaaran tuulivoimalahanketta vastustettiin jyrkästi yleisötilaisuudessa
-22.6.2015 17:41:00-

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vinkraft Oy:n omistama Pahkavaaran Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimalan rakentamista Utajärven Pahkavaaraan. Tavoitteena on rakentaa alueelle noin 42 tuulivoimalaa käsittävä maatuulivoimapuisto.
Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA käynnistyi toukokuussa. Asian tiimoilta Särkijärven koululla järjestettiin kaksi viikkoa sitten yleisö- ja keskustelutilaisuus, jossa arviointimenettelyn lisäksi esiteltiin hankkeessa mukana olevia tahoja sekä kuultiin muun muassa Utajärven kunnan kanta asiaan.
Keskustelun värikkäin anti tuli yleisön suunnalta, sillä tuulivoimalahanke herätti paikallaolijoissa vahvoja kielteisiä tunteita.
Pahkavaaran tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu rakennettavan Utajärven kunnan itäiselle alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 310 hehtaaria, ja se on metsätalouskäytössä. Alue rajautuu osin Utajärven ja Puolangan väliseen kuntarajaan. Puolangan keskusta sijaitsee siitä noin 15 kilometrin etäisyydellä idässä. Lähin asutus on alueesta katsottuna Särkijärvellä ja Puolangantien varrella.
Infotilaisuuteen osallistui Särkijärven koululla toistakymmentä henkeä, lähinnä paikallisia ja mökkiläisiä. Heidän kantansa tuulivoimahankkeeseen oli selkeä, sillä puheenvuoron aiheesta käyttäneet pääasiassa vastustivat hanketta jyrkästi.
Tilaisuuden järjestäjien vakuuttelut siitä, että ympäristövaikutukset otetaan hankkeessa tarkkaan huomioon, ei yleisöä juuri rauhoittanut. Myös tuulivoimaloista alueelle saatava taloudellinen hyöty kyseenalaistettiin täysin.
Pahkavaaran hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi jättää kannanottonsa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle heinäkuun 24. päivään mennessä. Puolangalla se on nähtävillä kunnanvirastossa ja kirjastossa.
Lue aiheesta enemmän 24.6. Puolanka-lehdestä.

Laura Heikkinen