Kainuussa on tarjolla puolueetonta jätevesineuvontaa
-1.9.2015 12:16:00-

Jätevesilaki on politiikassa ja julkisuudessa niin monelta kantilta palloteltu asia, ettei rivikansalainen ole tahtonut vossikassa pysyä.
Osa on pahimmissa peloissaan ennakoinut kymppitonnin puhdistamon hankintaa, kun taas jotkut vartoavat tyynesti lopullista tietoa lakihuojennuksista, joiden pitäisi olla selvillä lokakuussa.
Tällaisia tuntoja ja kaikkea tältä väliltä kuulee jätevesineuvoja Sari Leinonen, joka työskentelee Kainuun jätevesihankkeessa. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja siinä ovat mukana kaikki Kainuun kunnat.
Hanke on tehty vastapainoksi viestinnälle, jota eri laitevalmistajat harjoittavat auliisti. Neuvonta on luottamuksellista, puolueetonta ja maksutonta.
Leinosen mukaan neuvonnassa lähdetään liikkeelle siitä, mitä useimmissa kiinteistöissä käytössä olevalle kahden sakokaivon järjestelmälle pitäisi tehdä, että talousjätevesien käsittely täyttäisi lain kirjaimen.
Jätevesiasetuksen uudistuksella halutaan suitsia asuinympäristöjen ja rantojen hygieenisiä haittoja sekä vesien rehevöitymistä.
Maaliskuussa 2011 annetut vaatimukset koskevat kiinteistöjä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella: vakituisesti asuttuja kiinteistöjä ja loma-asuntoja, joilla on vesikäymälä tai vettä käytetään muutoin runsaasti.
Vaatimukset koskevat myös karjatiloja, joilla syntyy maitohuonejätevesiä, sekä maaseutuelinkeinoyrityksiä.
Jokaisesta kiinteistöstä on yhtä kaikki jatkossa löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käytöstä ja huollosta.
Selvityksen voi täyttää omin päin tai neuvojan avulla ja säilyttää sitten asiakirjaa kiinteistöllään. Lomakkeita saa kunnista, vesiensuojeluyhdistyksiltä ja ympäristökeskukselta.
Siirtymäaikaa tehostamistoimien toteuttamiselle on jatkettu 15.3.2018 asti. Siirtymäajan piiriin kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parantamista.
Jätevesiasetuksen vaatimuksia on sovellettu vuoden 2004 alusta alkaen uudisrakentamisessa ja tehtäessä kiinteistöllä lupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä.
Lue aiheesta enemmän 2.9. Puolanka-lehdestä.

Maria Kyllönen