Perheohjaaja tukee arjessa ja erikoistilanteissa
-8.10.2015 13:39:00-

Sarianna Kiljunen on aloittanut työn Puolangan kunnan perheohjaajana. Kiljunen työskentelee Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeen puitteissa.
Puolangan kunta on saanut hankkeeseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää rahoitusta. Rahoitusta on haettu perheohjaajan tehtävään, jossa Kiljunen tukee koululaisia ja perheitä tilanteissa, jotka tavalla tai toisella ovat heille haasteellisia: niin perusarjessa kuin elämän erikoistilanteissakin.
- Työnkuvani on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen perhetyötä, Kiljunen luonnehtii.
- Olen itsenäinen toimija sillä tapaa, että vaikka olenkin kunnan työntekijä, en kuitenkaan ole koulun työntekijä tai kytköksissä esimerkiksi sosiaalitoimeen. Taustalla tässä on se, että pienellä paikkakunnalla on joskus vaikeaa ottaa vastaan apua, koska perhe voi pelätä jotenkin leimautuvansa.
Yhteistyö perheen kanssa käynnistyy siten, että Kiljunen saa yhteydenoton suoraan perheeltä. Kiljunen ei ole asian tiimoilta yhteydessä kouluun sen paremmin kuin muuallekaan, ellei perhe nimenomaan sitä halua.
Koululla sen sijaan voidaan suositella oppilaan huoltajille yhteydenottoa perheohjaajaan, joka tukee koululaisen perhettä tarvittavilla keinoin.
- Kaikki perheet ovat ainutlaatuisia omine voimavaroineen ja haasteineen, ja sen mukaan toimintaa ja sen sisältöä ruvetaan suunnittelemaan. Jos perheessä on voimattomuutta ja väsymystä tai koulunkäynnissä ja ehkä lapsen käytöksen kanssa on ongelmia, niitä asioita voidaan sitten yhdessä miettiä, Sarianna Kiljunen hahmottelee.
Lue enemmän 7.10. Puolanka-lehdestä-

Maria Kyllönen