Kunnalle tiedossa tiukka mutta harkittu alijäämä
-18.12.2015 10:16:00-

Puolangan kunnan vuoden 2016 budjetti osoittaa tiukkaa mutta harkittua alijäämää. Viivan alle ennakoidaan 400 000 euroa miinusmerkkistä tulosta.
- Talousarvio on käytännössä tiukkuuden jakamista, mutta isompia toiminnan supistamisia ja karsimisia ei ole tiedossa, luonnehtii kunnanjohtaja Seppo Rajala, joka on nyt ollut laatimassa kaikkiaan 35. ja samalla viimeistä talousarviota Puolangan kunnassa.
- Tämän vuoden talousarvion pohjana on vuoden 2013 tilinpäätös, eli oman toiminnan kustannukset eivät saa kasvaa siitä, mitä ne olivat 2013, Rajala tähdentää.
Rajalan mukaan kustannuksia tarkastellaan muun muassa sillä keinoin, ettei kunnassa vapautuvia vakansseja täytetä automaattisesti.
- Se, mikä tietenkin tulee kasvamaan vuodesta 2013, on sote-kustannukset. Kustannustaso on kehittynyt vuodesta 2013 suunnilleen karkeasti ottaen samaa tahtia kuin Kainuun soten kustannustaso, Rajala vertaa.
- Koko valtakunnassa tällä hetkellä on kuntasektorilla yleinen ongelma, että kaikki mitä lisää tulee, menee soteen.

Notkahdus veroissa, kasvu valtionosuudessa
Ensi vuodelle on odotettavissa notkahdus verotuloihin, joita on budjetoitu 8,7 miljoonaa. Valtionosuudeksi ennakoidaan kokonaisuudessaan 14,1 miljoonaa euroa.
- Pitkään näytti, että alijäämä meillä olisi 150 000 - 200 000, mutta kun valtion laskelmat ensi vuoden valtionosuuksista tulivat, meiltä tippui 200 000 euroa pois, Seppo Rajala taustoittaa talousarvion kehitystä.
Valtionosuutta on ensi vuonna kuitenkin tiedossa runsaat 240 000 euroa enemmän kuin tälle vuodelle on arvioitu.
Kasvua on tiedossa palvelujen ostoihin, joissa on varauduttu 17,3 miljoonan euron menoihin. Kulut nousevat noin 900 000 euroa verrattuna tälle vuodelle ennakoituun, ja käytännössä noin puoli miljoonaa koituu palvelujen ostamisesta Attendolta.
Kunnan ja Attendo Oy:n palvelusopimuksen mukaisesti Puolangan nettokustannus tulee ensi vuonna olemaan runsaat 13,5 miljoonaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot on arvioitu reilun 14,5 miljoonan euron haarukkaan, kun ne olivat runsaat 13,1 miljoonaa tilinpäätöksessä 2013.

Lähivuodet tietävät investointeja
Mikäli kum mia ei ehdi tälle vuodelle tapahtua, kunta tehnee tänä vuonna 350 000 - 400 000 euroa ylijäämäisen tuloksen.
Hallintokunnat tulevat ylittämään budjetoidut luvut, mutta verotulojen ennakoitua parempi, lähes puolen miljoonan euron kasvu paikkaa ylityksiä.
- Kustannukset jäävät pienemmiksi kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Kaikki pääsevät sen alle, Seppo Rajala tähdentää.
Lainakanta on nyt vuoden päättyessä 7,6 miljoonaa euroa. Terveyskeskuslainaa lyhennetään vuosittain reilulla puolella miljoonalla seuraavan 15 vuoden ajan.
Mikäli budjetti toteutuu esitetyllä tavalla, ensi vuonna lainanottoon ei tarvinne turvautua, mutta siihen on silti syytä varautua, alijäämäisessä talousarviossa painotetaan. Kunnanhallituksella on mandaatti ottaa lainaa 2 miljoonaa euroa.
Vaikka tiukat luvut eivät tarjoa juurikaan liikkumavaraa tai ainakaan apuja ikäviin yllätyksiin, investointeja lähivuosille on tiedossa.
Taloussuunnitelmassa bioenergian tuotannon tehostamiseen on ensi vuodeksi kaavailtu 15 000 euron menot, vuodelle 2017 puolestaan 30 000 euroa ja 70 000 euroa vuodelle 2018.
Kaukolämpöverkon investointiin liittyy olennaisesti jo toteutunut varalämpökontin hankinta Pölläniemeen, menot tänä ja ensi vuonna yhteensä 84 000 euroa. Bioenergiakeskukseen liittyvät puolestaan kaukolämpöverkon investoinnit, joiden kustannukset vuonna 2017 ovat noin 1,5 miljoonaa.
Paljakan kaukolämmön osalta kunta varautuu tarvittaessa pelletti- tai hakekattilan hankintaan vuonna 2017.

Budjettia käsitellään perjantaina kello 15 alkavassa kunnanvaltuuston kokouksessa, josta 22.12. ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.Maria Kyllönen