Puolangan biokeskushanke käynnistyy, tavoitteena työpaikkoja ja investointeja
-22.2.2016 14:48:00-

Kainuun maakuntahallitus käsitteli Puolangan biokeskushanketta kokouksessaan maanantaina ja teki hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen.
Biokeskushankkeen arvioitu toteutusaika on 1.3.2016 - 31.8.2018. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ja synnyttää biojalostustoimintaan keskittyviä investointeja Puolangan kuntaan kaavoitettavalle biokeskuksen toiminta-alueelle.
Hankkeessa on tavoitteena myös synnyttää uusia työpaikkoja sekä luoda paikallista kannattavaa biojalostustoimintaa ja siten vahvistaa aluetaloutta.
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat kaavoitus- ja aluesuunnitelman laadinta, jotka mahdollistavat alueelle suunnitellut bioenergiainvestoinnit. Hankkeen ensivaiheessa toteutetaan biokaasulaitos, haketerminaali sekä kunnan lämpölaitoksen saneeraus, jotka palvelevat bioenergiakeskuksen tarpeita. Alueelle on suunniteltu myös omaa sähköntuotantoa.

Lisää aiheesta Puolanka-lehdessä 24.2.